Raske forsøgspersoner søges til projekt der har til formål at undersøge konsekvenserne af kortikale læsioner hos patienter med multiple sklerose

 

MR-afdelingen på Hvidovre Hospital søger raske forsøgspersoner mellem 18 og 80 år til et neurovidenskabeligt forskningsprojekt, der undersøger effekterne af læsioner i hjernen forårsaget af sygdommen multipel sklerose (MS). 

Projektet består af tre forsøgsdage med magnetisk resonans (MR) billeddannelse, elektroencefalografi (EEG), transkraniel magnetisk stimulation (TMS) samt perifer nervestimulering (PNS) data. De første to forsøgsdage (del I) indebærer MR scanninger og dag 3 (del II) EEG, TMS og PNS. Hver forsøgsdag varer max. 4 timer. Deltagelse i MR scanningerne er en forudsætning for deltagelse i delforsøg II. 

Formål:

Formålet med forsøget er at undersøge konsekvenserne af beskadigelse af hjernens yderste lag, korteks, forårsaget af multipel sklerose. Disse målinger vil give os information om hvordan en enkelt læsion i hjernens motoriske håndområde påvirker fingerfærdigheden og hjernens kommunikerende netværk. Disse resultater vil hjælpe til med at diagnosticere og prognosticere sygdommen og kaste nyt lys på konsekvenserne af læsioner i hjernen forårsaget af MS. Til dette har vi også brug for raske forsøgsdeltagere for at kunne sammenligne resultaterne.

Inklusionskriterier:

Som rask forsøgsdeltager kan du deltage i forsøget, hvis:

 • Du er mellem 18 og 80 år
 • Du er sund og rask
 • Du lider ikke af neurologiske sygdomme
 • Du lider ikke af nogle psykiatriske sygdomme
 • Du lider ikke af andre kroniske sygdomme
 • Du har ikke metal indopereret i kroppen
 • Du ikke er gravid
 • Du har ikke klaustrofobi
 • Du har ingen tatoveringer eller permanent make-up over skulder/brysthøjde
 • Du er ikke under medicinering (bortset fra svangerskabsforebyggende lægemidler)
 • Du lider ikke af migræne (kun relevant for del II)
 • Du, eller andre i din nærmeste familie ikke lider af epilepsi (kun relevant for del II)

Kompensation:

Hvis du vælger at deltage, vil du modtage en ulempegodtgørelse på 200 kr. for den første time du deltager og yderligere 150 kr. pr. påbegyndt time for din deltagelse i forsøget. Vi regner med at du skal bruge 3-4 timer per dag. Beløbet er skattepligtigt og vil blive indberettet til SKAT som B-indkomst.

Hvor foregår forsøgene?

Hvidovre Hospital, MR-afdelingen, afsnit 340. Kettegård Allé 30, 2670 Hvidovre

Kontakt:

Hvis du er interesseret i at deltage eller gerne vil høre mere om forsøget er du velkommen til at kontakte os på:

PostDoc Vanessa Wiggermann

MR-Afdelingen afs. 714,

Hvidovre Hospital

Kettegårds Allé 30, DK-2650 Hvidovre

Email: vanessaw@drcmr.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-17033372
 


Vanessa Wiggermann
Danish Research Centre for Magnetic Resonance
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre
Tlf: 38626446
vanessaw@drcmr.dk