Raske kontrol personer søges til et studie, der undersøger mekanismerne bag nervebetændelse i det autonome nervesystem og blodgennemstrømningen i hjernen hos type 2 diabetikere.

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 50 og 70 år gammel.

Du er kandidat til at deltage i dette forsøg hvis du:

·      Er rask

·      Er mellem 50 og 70 år gammel

·     Ikke har indopereret pacemaker eller metalclips efter hjerne -eller hjertekirurgi

  • Ikke lider af svær klaustrofobi

 

Baggrund: Nervebetændelse er en hyppig følgesygdom hos patienter med diabetes. Den del af nervesystemet, der ikke er underlagt viljens kontrol, påvirkes også. Det kan have stor betydning for både hjernes blodgennemstrømning, hjernens funktion men også fordøjelsesprocessen i mave-tarm regionen.

 

Formål: at undersøge hvilken betydning nervebetændelse i det autonome nervesystem har for hjernens funktion og fordøjelsesprocessen. 

 

Fremgangsmåde. Ved hjælp af MR scanninger måles hjernens funktion samt mave-tarm regionens blodgennemstrømning både før-og efter indtagelse af føde. Der foretages derudover kliniske neurologiske undersøgelser samt blodprøver.

 

Forsøget består af 3 forsøgsdage (dag 1 ca. 2 timer, dag 2 ca. 2.5 timer og dag 3 ca. 2.5 timer, i alt ca. 7 timer)

Vederlag: Transportudgifter dækkes. Du modtager per undersøgelsesdag 200 DKK den første time og derefter 150 DKK per påbegyndt time. Beløbet er skattepligtigt.

 

Hvor:

Dag 1: Steno Diabetes Center, Herlev

Dag 2: MR-forskning, Hvidovre hospital

Dag 3: MR forskning, Hvidovre hospital

 

Forsøget af godkendt af den Videnskabsetiske komité, nr. H-20031245

 

For mere information, kontakt

Christian Bauer, ph.d.

Postdoc

Funktions-og Billeddiagnostisk Enhed, afsnit 714

Kettegård allé 30

Hvidovre Hospital

Christian.bauer@regionh.dk

Tlf:  29457369

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: -:H-20031245
 


Christian Bauer
Hvidovre hospital
Kettegaard Allé 30
2650 Hvidovre
Tlf: 29457369
christian.bauer@regionh.dk