Emotionelle lidelser, elektrofysiologi og psykoterapi

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 65 år gammel.
  • Er mellem 150 og 250 cm høj.
  • Vejer mellem 50 og 100 kg.
  • Har et bmi på mellem 15 og 30.
  • Dyrker mellem 1 og 100 timers motion ugentligt.
  • Drikker mellem 1 og 7 genstande dagligt.
  • ingen aktuelt psykiatrisk diagnose

Vil du deltage i et videnskabeligt forsøg?

Vi søger raske forsøgspersoner til et forsøg, hvor vi skal undersøge effekten af psykoterapi ved hjælp af EEG og nye mål for psykopatologi.

Forsøgets titel

Emotionelle lidelser, elektrofysiologi og psykoterapi

[Electrophysiology of emotional disorders at source-level in the light of transdiagnostic dimensional psychopathology and effects of psychotherapy]

Forsøgets formål

Vi skal undersøge om gavn af eller manglende effekt af psykoterapi kan måles med EEG, og om EEG er associeret med nye symptom-skaler. Det overordnede formål er at finde en kobling mellem hjerneaktivitet og symptomer for at bedre forstå årsagerne til de emotionelle lidelser og for at på sigt finde nye behandlinger.

Hvem kan deltage?

Du skal være over 18 år. Som rask forsøgsperson skal du ikke have en aktuel psykiatrisk diagnose og ikke indtage psykofarmaka.

Tidspunkt og varighed

Projektets varighed er fra 2020 til 2023. Rekruttering og undersøgelse med EEG og psykoterapi er fra 2021 til og med 2022. Raske forsøgspersoner får målt EEG én gang, alternativt to. Ved det første møde udføres også et kort interview for at screene for psykiatriske symptomer. Til sidst besvares spørgeskemaer online hjemmefra.

Undersøgelsessted

Psykiatrien Vest, Slagelse, samt Psykiatrien Syd, Vordingborg. Vi rekrutterer fra hele Region Sjælland.

Betaling

Der ydes en skattepligtig ulempegodtgørelse á 500 kr. per fremmøde..

Kontakt og tilmelding

Hvis du er interesseret i at høre mere om forsøget er du velkommen til at kontakte læge, Ph.d.-studerende Martin Randau på camar@regionsjaelland.dk, tel: 93567733, eller forskningsassistent Belinda Sewohl Rasmussen på belra@regionsjaelland.dk, tel: 20947953.


Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget med projektnummer 74188 . Forsøget er indtil videre sponsoreret af fra Forskningsfremmepuljen for Region Sjælland og Københavns Universitetshospital, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og Psykiatriledelsens Forskningspulje.

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: SJ-:74188
 


Martin Randau
Psykiatrien, Region Sjælland
Fælledvej 6
4200 Slagelse
Tlf: 93567733
camar@regionsjaelland.dk