FORSØGSPERSONER SØGES TIL UNDERSØGELSE AF HJERNENS NETVÆRK VHA. FORSKELLIGE SKANNINGSMETODER

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 35 år gammel.

FORSØGSPERSONER SØGES TIL UNDERSØGELSE AF HJERNENS NETVÆRK VHA. FORSKELLIGE SKANNINGSMETODER

 

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:

  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 35 år gammel.

Vi søger deltagere til en undersøgelse om hjernens respons på elektrisk stimulation på Hvidovre Hospital. Undersøgelsen indebærer Magnetisk Resonans (MR) skanninger, transkraniel magnetisk stimulering (TMS) af hjernebarken, elektrisk stimulation ved håndleddet (PNS), samt måling af hjernens, hjertets, øjets og musklernes elektriske aktivitet (Elektroencephalografi (EEG), elektrokardiografi (EKG), elektrooculografi (EOG) og elektromyografi (EMG)). Forsøget er ufarligt of ikke invasivt. Det er en god mulighed hvis du har lyst til at opleve, hvordan hjerneundersøgelser foregår.

Eksklusions- og inklusions-kriterier:

Du kan deltage hvis du er:
- Mand og kvinde mellem 18 og 35 år.
-  Højrehåndet
-  Dansk og/eller engelsktalende

Du kan ikke deltage hvis du er/har:
-  Gravid
- Tidligere eller nuværende psykiatriske eller neurologisk sygdomme
- Pacemaker eller andet implanteret elektronisk apparatur
- Metalgenstande i kroppen.
- Epilepsi i nærmeste familie
- Svær klaustrofobi.
- Allergisk reaktion på EEG gele.
- Tager medicin (antidepressiver, antipsykotisk, angstdæmpende, antileptika, antiparkinson, hypnotics, stimulanter og/eller antihistaminer) på forsøgstidspunktet

Forsøget vil strække sig over to dage og vare ca. 4 timer pr. dag. Du vil pr. forsøgsdag modtage 200 kr. for den første time og 150 kr. for hver følgende påbegyndt time.

For nærmere information kontakt:
Mads Alexander Just Madsen (madsjm@drcmr.dk)


Michal Povazan (michalp@drcmr.dk)
Leo Tomasevic (
leot@drcmr.dk) - 3862 6678
Kristoffer H. Madsen (
stoffer@drcmr.dk) - 3862 2975

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-16034738
 


Michal Povazan
Danish Research Centre for Magnetic Resonance
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Tlf: 20721838
michalp@drcmr.dk