Raske ældre forsøgspersoner søges til videnskabelig undersøgelse om småkarssygdom og Alzheimers sygdom

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 60 og 90 år gammel.

Raske ældre forsøgspersoner søges til videnskabelig undersøgelse om småkarssygdom og Alzheimers sygdom 

Projektet skal belyse blodforsyningens betydning i småkarssygdom og Alzheimers sygdom med en scanningsmetode af hjernens blodgennemstrømning. Til en kontrolgruppe skal der undersøges raske personer 60-90 år af begge køn. For at kunne deltage skal du være sund og rask. 

Forsøget strækker sig over to forskellige dage. Første dag vil du få foretaget i alt fire korte scanninger, to af hjertet samt to af hjernen. Dette foregår med brug af et radioaktivt sporstof. Før de to sidste scanninger indgives et lægemiddel, der udvider hjernens blodkar. Desuden vil nogle forsøgspersoner få lagt et kateter i en pulsåre inden scanning. Anden dag består af kognitive tests. Begge dage foregår på Klinisk Fysiologisk/Nuklearmedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. 

Du skal afsætte ca. 1½ time til hver forsøgsdag 

Du får et skattepligtigt vederlag på 400kr for din deltagelse. 

Du kan høre nærmere om projektet ved at kontakte: 


Amanda Kellberg

Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling

Bispebjerg Hospital

Email Mgp305@alumni.ku.dk

Tlf. 27120236


Lisbeth Marner

Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling 

Bispebjerg Hospital

E-mail Lisbeth.Marner@regionh.dk

Tlf. 9117 1938

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:H-21076058
 


Amanda Olivia Kellberg
Bispebjerg Hospital
Ebba Lundsvej 44
2400 København
Tlf: 27120236
Mgp305@alumni.ku.dk