Raske forsøgsdeltagere søges

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mere end 18 år gammel.

UNEEG™ medical har udviklet et system til kontinuerlig måling af hjerneaktivitet (EEG).

Systemet består blandt andet af en lille plastikplade, der klæbes fast på huden bag øret. Vi søger raske frivillige til at afprøve forskellige klæbere til at holde denne plastikplade på plads. Der vil således ikke indgå aktive målinger af hjerneaktivitet, men det er udelukkende klæbernes egenskaber der testes.

 

Forsøget foregår på Bispebjerg Hospitals hudafdeling fra medio August 2022 og frem, hvor du vil skulle møde op fysisk 1-2 gange ugentligt, fordelt på mandage og torsdage, over en periode på ca. 6 uger. Ved hvert besøg vil du få foretaget målinger af huden under plastikpladen og du vil dagligt skulle besvare et spørgeskema, som du vil få tilsendt på din mobiltelefon eller e-mail.

 

For at kunne deltage skal du

·         - Være rask

·         Ikke have kendte hud-allergier overfor f.eks. plastre

·         Kunne møde fysisk på Bispebjerg Hospital 1-2 gange ugentligt (mandage og/eller torsdage)

·         Være fyldt 18 år

·         Ikke være gravid eller ammende

 

Du vil modtage en ulempegodtgørelse (2950 DKK) og blive refunderet for de eventuelle transportudgifter du måtte have haft, ved forsøgets afslutning.

 

Det er naturligvis helt frivilligt om du vil deltage, og du kan til enhver tid afbryde forsøget uden at det får konsekvenser for dig.

 

Hvis du er interesseret i at høre mere om forsøget, så send en e-mail til studies@uneeg.com med dit navn og telefonnummer, så vil du blive kontaktet af en af vores studieansvarlige.

 

Venlig hilsen

UNEEG medical

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:2110871
 


Louise Baruël Johansen
UNEEG medical
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Tlf:
studies@uneeg.com