Mandlige forsøgsdeltagere søges til projekt om væksthormon og fedtvæv (Aarhus) (Midtjylland)

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mand.
 • Er rask.
 • Er mellem 18 og 50 år gammel.
 • Har et bmi på mellem 25 og 35.
 • Er ikke-ryger.

Væksthormon-stimuleret bindevævsdannelse i fedtvæv

Med dette forsøg vil vi undersøge mekanismerne bag dannelsen af væksthormon-stimuleret fibrose (øget bindevæv) i fedtvæv, bl.a. ved at kigge på celler og proteiner i fedt, muskel og blod.

Fedtvævsfibrose er en tilstand med øget mængde af bindevæv i fedtvævet, og opstår typisk pga. af overvægt. Det er vigtigt at blive klogere på mekanismerne bag dannelsen fedtvævsfibrose, da fedtvævsfibrose kan give livstilssygdomme, som fx sukkersyge. Væksthormon (GH) har store effekter på fedtvæv, bl.a. ved kraftigt at øge fedtforbrændingen, men væksthormon øger også dannelsen af bindevæv, og derfor kan det bruges til at studere dannelsen af fedtvævsfibrose.

Forsøget indebærer: Udover en forundersøgelse, skal du møde op dagligt i hverdagene til en forsøgsuge med væksthormon, og en forsøgsuge med kontrolbehandling. Det foregår på Aarhus Universitetshospital, og de to forsøgsuger er adskilt af et par måneder. Begge forsøgsuger starter med en opstartsdag og slutter med en forsøgsdag:

 • Opstartsdag (varighed ca. 7 timer): 
  Du modtager første dosis væksthormon/kontrol, og skal drikke tungvand. Der foretages blodprøver, muskel- og fedtbiopsi, kropssammensætnings-scanning og temperaturmåling.
 • Mellemperiode (varighed ca. 0,5 time per dag): 
  Du møder dagligt op til et kort besøg i løbet af forsøgsugen, hvor du får givet væksthormon/kontrol, og får taget en lille blodprøve.
 • Forsøgsdag (varighed ca. 7 timer): 
  Du modtager sidste dosis væksthormon/kontrol. Der foretages blodprøver, muskel- og fedtbiopsier, mål af kropssammensætning og temperatur. Der foretages også måling af forbrænding, inkl. fedtforbrænding vha. intravenøs indgift af radioaktivtmærket sporstof.

På opstarts- og forsøgsdage serveres frokost.


Kompensation: Der udbetales ulempegodtgørelse i form af 1.000 kr. per opstartsdag og 1.500 kr. per forsøgsdag, dvs. 5.000 kr. når begge forsøgsuger er gennemført. Beløbet er skattepligtigt.

 

Sted: Medicinsk/SDCA Forskningslaboratorium på Aarhus Universitetshospital (AUH), Palle Juul-Jensens Boulevard 165, 8200 Aarhus N

 

For yderligere information kontakt:

Amanda Bæk, Læge, Ph.d.-studerende, Hormon- og Knoglesygdomme, AUH

E-mail: amanda.baek@clin.au.dk

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: MJ-:1-10-72-283-20
 


Amanda Bæk
Institut for Klinisk Medicin - Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N
Tlf: 30314811
amanda.baek@clin.au.dk