Raske forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg om astma

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.
  • Er mellem 18 og 80 år gammel.

Forsøget sigter mod at forbedre behandlingen af astma ved at identificere biomarkører, som kan hjælpe med at forudsige behandlingsrespons på biologisk behandling i en gruppe af patienter med svær astma og sammenligne disse biomarkører med raske.

Din deltagelse indebærer:

·         En dag med informationssamtale og screeningsbesøg

·         En undersøgelsesdag på en højt specialiseret forskningsafdeling, inklusiv:

o   Lungefunktionsundersøgelser

o   Urin-, blod-, og spytprøver

o  Evt. CT af scanning af lungerne og kikkerundersøgelse af lungerne

 

Der ydes kompensation til forsøgsdeltagere ved gennemførsel af forsøget i form af et vederlag på 500 kr.

 

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:

·         Er over 18 år gammel

·         Ikke lider af nogen betydende sygdom

Du kan IKKE deltage i dette forsøg hvis du:

·         Har astma eller anden lungesygdom f.eks. KOL.

·         Har haft en infektion i øvre- eller nedre luftveje inden for 4 uger


Forsøget er anmeldt til videnskabsetisk komite (anmeldelses-nr.: 78909).
Yderligere information kan fås ved henvendelse til læge og Ph.D.-studerende Emilie Johanning Bari (emilie.johanning.bari@regionh.dk) eller cand.scient.med. og Ph.D.-studeredende Nanna Dyhre-Petersen på (nanna.dyhre-pertersen@regionh.dk


Med venlig hilsen,

Celeste Porsbjerg

Professor, overlæge ved Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: HS-:21021549
 


Emilie Johanning Bari
Bispebjerg Hospital
Ebba Lunds vej 48
2400 KBH NV
Tlf: 20307876
emilie.johanning.bari@regionh.dk