HUDIFOOT projekt

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
 • Er mellem 18 og 80 år gammel.
 • Type 2 diabetes patienter

Plan for forsøget

Der vil indgå i alt 15 deltagere med type 2 diabetes. Forsøget inkluderer 10 besøg over 5 uger.

I forsøget vil du få en general helbredsundersøgelse og vil blive undersøgt for nervebetændelse og dårligt kredsløb. Du vil få taget blod og urinprøve til måling af bl.a. kolesterol, diabeteskontrol (HbA1c) og nyrefunktion. Hvis du herefter opfylder bestemte forsøgskriterier, vil du få lavet fire små sår i huden på henholdsvis underarmen og på fodryggen, se billederne nedenfor

Der bruges fire forskellige sår metoder/modeller, hhv

 • overfladisk hudafskrabning (abrasio) på 8 mm i diameter, lavet med stålsvamp,

 • dannelse af vabel på 10 mm i diameter (blister), laves ved konstant let undertryk i en time,

 • hudvævsprøve sår på 4 mm i diameter (punch biopsi), lavet med engangs hudvævsprøve instrument,

  efter at huden er blevet lokalbedøvet,

  • stiksår med lancet på 1,5 mm bredde og 2 mm dybde (lancet).

  Alle sår, undtagen det lille stiksår, bliver efterfølgende dækket med sårplaster. Derefter skal du komme til 9 besøg over de næste 5 uger for at få vurderet helingen af sårene. Der er ingen behandling af sårene i forsøget, blot en observation og målinger af hvor lang tid der går, til sårene er komplet helet. Besøgene varer under en times, med undtagelse af besøget, hvor sårene laves, som varer et par timer. Forsøget foregår på Bispebjerg Hospital

  Nytte ved forsøget

  Forsøget vil skabe ny viden som kan hjælpe diabetes patienter med fodsår.

  Derudover vil du få en general helbredsundersøgelse, få undersøgt dit blodsukker og kolesterol niveau, og du blive undersøgt for om du har nervebetændelse eller dårligt blodomløb

 

Se vedhæftede pdf-fil for yderligere information.   [hvad er en pdf-fil?]

 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: :H-21032219
 


Rafal Yahya
Bispebjerg hospital, Endokronologisk afd
 
Tlf: 52621314
Rafal.yahya@hotmail.com