RASKE FORSØGSPERSONER SØGES TIL PROJEKT HVOR DER INDGÅR VIRTUAL REALITY

 
Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er rask.

FORSØGSPERSONER SØGES

 

Vil du medvirke som rask kontrolperson i et videnskabeligt eksperimentelt forsøg af personer, som lider af social angst?

 

iSCAN projektet er et todelt forsøg, hvor Virtual Reality (VR) Eye Tracking vil bruges til at undersøge blikmønstre i social angst. Specifikt ønsker vi at undersøge hvordan blikmønstre adskiller sig hos patienter med social angst sammenlignet med en rask kontrolgruppe.  Vi undersøger også potentialet af brugen af VR Eye Tracking som et objektivt screeningredskab for social angst. Specifikt vil vi undersøge om VR Eye Tracking kan differentiere en patientgruppe med social angst fra en rask kontrolgruppe.

 

Du skal være 18 og opefter

Du må ikke have noget misbrug, nogen psykisk sygdom, epilepsi eller betydelig synsnedsættelse, der vanskeliggør deltagelse i virtual reality oplevelserne

 

 

Det eksperimentelle forsøg går ud på at man ser tre 360 graders film af sociale situationer i virtual reality. Du vil også gennemgå nogle forskningsinterviews samt udfylde nogle spørgeskemaer.

 

Du skal regne med, at samlet set vil du bruge omkring 2 timer.

 

Din indsats honoreres med 150 kr. i timen

 

Det eksperimentelle forsøg finder sted på Forskningsenheden CORE på Gentofte Hospitalsvej 15, 2900 Hellerup

 

Hvis du er interesseret, kan du kontakte:

 

Fatime Zeka psykolog & Ph.d.-studerende mail: fatime.zeka@regionh.dk telefon: +45 40 21 09 32

 

Protokoltitel: iSCAN projektet

 

 

 

Studiet er godkendt af Videnskabsetisk Komite

 

 
 
 
 
Godkendt af etisk komité med journalnummer: :H-22041443
 


Fatime Zeka
Forskningsenheden-CORE
Gentofte Hospitalsvej 15
2900 Hellerup
Tlf: + 45 40 21 09 32
fatime.zeka@regionh.dk