Med tidligere menes længerevarende eller alvorlige sygdomme du på et tidspunkt har fejlet.