Slide1
Velkommen til Forsøgsperson.dk
Her kan du blive forsøgsperson og som forsker annoncere efter forsøgspersoner
Lœs mere
Slide2
FP cloud
Slide3
FP circle
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Annoncering Værd at vide Nyhedsbrev Databasen
Share |


Soosys.com
Vi søger forsøgspersoner født i mellem 1984 og 1994 til et videnskabeligt forsøg, der skal belyse sammenhængen mellem skizofreni og specifikke hjernefunktioner. Vi undersøger primært ny-debuterede patienter med skizofreni, men for at kunne sammenholde vores resultater med normalbefolkningen, undersøger vi også raske kontrolpersoner. Vi sammenligner bl.a. patienternes forældres socioøkonomiske status, og derfor søger vi kontroller, som kan matche vores patienter.Formålet med forsøget er primært at undersøge om brug af anabole steroider har betydning for udvikling af bindevæv i hjertemuskulaturen og hjertesvigt. Endvidere at undersøge om brug af anabole steroiders har betydning for udvikling af anden hjertekar-sygdom såsom type 2 sukkersyge og forhøjet blodtryk. Du vil skulle indgå i forsøget som rask kontrolgruppe.Raske forsøgspersoner søges til doping- og udholdenhedstræningsforsøg. Du skal være mand, ikke-ryger, 18-35 år, motionere 1-4 timer om ugen og uden kroniske sygdomme.Migrænepatienter med migræne uden aura søges!MR-afdelingen på Hvidovre Hospital søger raske, mandlige forsøgspersoner mellem 18 og 40 år til en række undersøgelser mens du foretager motoriske opgaver.
Vi er ved at undersøge om hormonet interleukin-6 (IL-6) regulerer mavetømningshastigheden og følelsen af mæthed forbundet med fysisk aktivitet.Raske mænd søges til træningsprojekt, der har til formål at undersøge effekten af fysisk aktivitet på insulinfølsomheden.Overvægt er knyttet til en øget risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom og sukkersyge foruden knoglebrud. ?rsagen til påvirkningen af knoglerne ved overvægt er ukendt. Formålet med undersøgelsen er at undersøge funktionen af fedtvævet i knoglemarvenVi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.I dette studie undersøger vi, hvordan hjernen kommunikerer med andre væv. Forsøget går ud på at afklare, om hjernen er med til at styre leverens stofskifte. Vi skal derfor udtage blodprøver fra den arterie og vene som fører blodet til og fra leveren imens hjernen bliver stimuleret med insulin med en næsespray.

Forsøgsdagene ligger i starten af juli samt starten af august, og er adskilt af ca. 7-21 dage.
Laserindstillinger og tidspunktet for påsmøring af lægemidler på huden kan have betydning for optagelse og effekt af lægemidler. Vi ønsker at undersøge denne sammenhæng med et velkendt teststof som ligner en gruppe af lægemidler. For at undersøge en evt.
betydning af de forskellige laserindstillinger påsmøres
områderne teststoffet (natrium fluorescein) til forskellige
tidspunkter. Herefter måles optagelsen af teststoffet.Vi søger raske kontrolpersoner (mænd og kvinder i alderen 50-70 år) til et træningsforsøg. Projektet ønsker at belyse mekanismerne bag det nedsatte blodomløb, som ses i patienter med hjertesvigt og kronisk obstruktiv lungesygdom. Projektet foregår på Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet. Projektet strækker sig over 10 uger, og der vil blive udbetalt et vederlag.Vi søger raske mænd i alderen 18-80 år til at deltage i et forsøg, der udføres på Aalborg Universitet. Med forsøget ønsker vi at undersøge en smertemodel i knæet.Vi har i forsøg vist at en særlig flerumættet fedtsyre har gavnlige effekter på flere risikomarkører forbundet med udviklingen af type 2 diabetes. Indtagelse af denne særlige fedtsyre som kosttilskud kan derfor muligvis anvendes til forebyggelse og behandling af type 2 diabetes. Til undersøgelse af et kosttilskud med et højt indhold af denne særlige fedtsyre søges raske mænd og kvinder.Vi søger deltagere til undersøgelse af hjernens nerveforbindelser på Hvidovre Hospital. Du skal gennemføre en undersøgelse af ca. 3 timers varighed med MR skanning og magnetstimulation (TMS) af hjernebarken og måling af hjernens elektriske aktivitet (EEG). Forsøget er ufarligt og du har mulighed for at opleve hvordan hjerneundersøgelser foregår. Der gives desuden et mindre honorar for deltagelse.
Vi søger personer som er hånd eller arm amputeret og som jævnligt oplever kraftige fantomsmerter til at teste en ny type behandling for fantomsmerter.Raske forsøgsdeltagere søges til sundhedsvidenskabeligt forsøg på Bispebjerg Hospital.Vi søger forsøgspersoner med migræne med aura til et spændende forsøg, hvor vi undersøger Pletal's® evne til at fremkalde hovedpine og aura.
Forsøget vil hjælpe med at klarlægge mekanismerne bag migræne og forhåbentlig bidrage til udviklingen af mere effektiv migrænemedicin.
Forsøgsdeltagelse honoreres med ulempegodtgørelse på i alt ca. 1350 kr. (150,-/time) som er skattepligtige.- Er rask.
- Er mellem 35 og 50 år gammel.
- Har et bmi på mellem 18,5 og 25.
- Drikker mellem 0 og 14 genstande dagligt.
- Er ikke-ryger.
- Ikke tager medicin regelmæssigt.
- Ikke gravid, ikke har metal indopereret
- I øvrigt er sund og rask
- Ikke har familiemedlemmer der lider af epilepsi.Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger rygere til forsøg om rygnings indflydelse på sukkerstofskiftet. Forsøget strækker sig over 2 forsøgsdage af 5 timers varighed.
Dækning af transport samt vederlag for din tid gives.
Vi søger raske forsøgspersoner til et forsøg, der skal belyse mulige sammenhæng mellem ADHD og skizofreni og i hvor stor grad ADHD medicin påvirker funktioner ved ADHD.
For at kunne sammenholde vores resultater med befolkningen, undersøger vi raske forsøgspersoner to gange med 6 ugers interval. Raske forsøgspersoner får IKKE medicin.
Vi matcher patienterne og de raske forsøgspersoners på tre områder fx alder, hvorfor vi vil stille 5 spørgsmål om dette inden evt. inklusion i projektet.Et forsøg på raske frivillige forsøgspersoner hvor det undersøges om risikoen for at udvikle smerter (smertedisposition) kan forudsiges.Forsøgspersoner med astma søges til forsøg om doping. Du skal være mand, ikke-ryger, 18-40 år , uden andre kroniske sygdomme. Du skal være fysisk aktiv minimum 5 timer om ugen og have et kondital på 60,0 ml/min/kg eller derover.Raske forsøgspersoner søges til forsøg om træthedsudvikling under isoleret muskelarbejde og helkropsarbejde.
Du skal være mand, ikke-ryger, 18-40 år og uden kroniske sygdomme.Raske forsøgspersoner (20-35 år) søges til sundhedsvidenskabeligt projekt på øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

Undersøgelsen varer ca 1 time og vil ligge ultimo juni eller senere.
Vi søger forsøgsdeltagere til undersøgelse af, hvordan UVB-lys påvirker hudens barrierefunktion. Forsøget udføres ved at mindre hudområder bliver belyst med en lav og ufarlig dosis af UV-lys. Derefter vil der blive taget tre prøver fra huden i form af hudprøver af 4 mm i diameter eller fjernelse af de øverste lag af huden med tape på ca. 2,2 cm2. Hver hudprøve honoreres med 400 kr. for svie og smerte, i alt 1200 kr..Ved prøvetagning med tape gives i alt for hele forsøget 800 kr..Har du tid og lyst til at deltage i et videnskabeligt forsøg?

Så søger vi forsøgsdeltagere til udvikling af ny metode til undersøgelse af karskade.

Vi søger både raske forsøgsdeltagere og forsøgsdeltagere med type 2 diabetes, ligesom vi søger både mænd og kvinder.Vi søger forsøgspersoner, der ud over at have migræne uden aura er sunde og raske, til et nyt spændende forsøg med hjerneskanninger.Op til 50-80 % af personer med amputationer oplever smerte i den del af kroppen der er amputeret. Disse smerter kaldes fantomsmerter og har vist sig at være meget svære at behandle.
Formålet med dette studie er at undersøge om elektrisk stimulation givet via nerve elektroder implanteret i overarment kan lindre lindre fantomsmerter. Studiet ledes af neurokirug Preben Sørensen.Vi søger sunde og raske mænd mellem 18 - 35 år til at deltage i et studie, hvor formålet er at undersøge om det blodsukkernedsættende medikament metformin ændrer sammensætningen af tarmbakterierne hos raske personer.
Du skal være sund og rask i alderen 18-30. Du skal være højrehåndet og ikke- ryger. Du skal kunne forstå skriftlig og mundlig information om studiet på dansk og engelsk. Du må ikke have deltaget i en varmeskade-undersøgelse 8 uger inden første forsøgsdag. Du må ikke have deltaget i et videnskabeligt lægemiddelforsøg 4 uger inden første forsøgsdag. En uge inden hver besøgsdag må du ikke tage receptpligtig medicin og 48 timer inden hver forsøgsdag må du ikke indtage nogen form for håndkøbsVi søger forsøgspersoner, der skærer/presser tænder til at deltage i et forskningsprojekt på Sektion Klinisk Oral Fysiologi, Institut for Odontologi, HEALTH, Aarhus Universitet.Formålet med undersøgelsen er at vurdere miltens indflydelse på den forbedrede størkningsevne af blodet, som ses efter indgift af adrenalin. Adrenalin frigøres, når kroppen er udsat for ?stress?, og en øget størkningsevne har betydning ved f. eks. traumer. Ved at måle effekten af adrenalin på evnen til at størkne blodet hos personer, der har fået fjernet milten, har vi mulighed for at vurder miltens betydning for størkningsevnen.Vi søger raske forsøgspersoner, primært kvinder i alderen 30-60, til et nyt projekt med hjerneskanninger. Der gives en ulempegodtgørelse på ca. 1000 kr i alt.Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger raske forsøgspersoner til et forsøg om hormonet glukagons rolle i sukkersyge. Forsøget strækker sig over 1 forsøgsdag af 4 timers varighed.
Dækning af transport samt vederlag for din tid gives.
Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Projektet består af
- almindelig helbredsundersøgelse samt informationssamtale
- 1 dag, hvor der foretages en ultralydsvejledt leverbiopsi
- 1 forsøgsdag, der varer ca. 5,5 timer

Du vil få 4.000 kr i godtgørelse samt dækning af transportudgifterPatienter med migræne uden aura søges til et videnskabeligt forskningsprojekt, der skal hjælpe med at klarlægge mekanismerne bag migræne og forhåbentlig bidrage til udviklingen af mere effektiv migrænemedicin.Vi søger personer med type 2-diabetes, der opfylder nedenstående kriterier:

Alder 40-70 år (hos kvinder skal menopausen være indtrådt)
BMI 23-35 kg/m2
Ingen alvorlige sygdomme eller større operationer i mave eller tarmsystemet
Metformin som eneste antidiabetiske behandlingForsøgsdeltagere søges til undersøgelse af nerver.

Ved at deltage i forsøget bidrager du til forskningen i behandling og undersøgelse af diabetikere (sukkersyge) der har udviklet nervelidelser. For at se en målbar forskel i den nye metode har vi brug for normalværdier fra raske personer. Forsøget består af et besøg der tager 2 timer.
Forsøgsdeltagere søges til undersøgelse af nerver.

Ved at deltage i forsøget bidrager du til forskningen i behandling og undersøgelse
af diabetikere (sukkersyge) der har udviklet nervelidelser. 

Forsøget vil strække sig over 2/3 forsøgsdage og tager hver især 2-­3 timers
varighed.

Jeg søger
Diabetikere type I og type II, med og uden tegn på nervepåvirkning i alderen fra
60 til 70 år. 

Det er desuden vigtigt at du ikke har metal i kroppen.Raske personer søges til et lægevidenskabeligt forsøg på PET-centret, Aarhus Universitetshospital. Vi undersøger rutinemæssigt leverens omsætning af sukkerstoffet galaktose (findes i mælk) med en såkaldt PET/CT-skanning af leveren efter indsprøjtning af radioaktivt mærket galaktose i en blodåre.We are searching for healthy volunteers for one study about the effects of topical anesthesia (bedøvelsescreme) on experimental facial pain.Formålet med forsøget er at undersøge forekomsten af åreforkalkning hos patienter med en medfødt hjertefejl samt hos raske
forsøgsdeltagere, der indgår som kontrolpersoner til patienterne.Raske, unge mænd søges til studie kortvarig lav intensiv styrketræning med delvis restriktion af blodgennemstrømningen på evnen til udvikling muskelstyrke (Odense).
Formålet med projektet er at forebygge tilbagefald af depression gennem undervisning af de pårørende.Raske, utrænede, midaldrende mænd søges til et studie der undersøger kredsløbsfunktion. Dette studie vil kunne forbedre vores forståelse af hvordan en fysisk aktiv livsstil bidrager til en mindsket risiko for blodpropper. Du kan deltage i projektet, hvis du er en utrænet mand mellem 45-60 år og ikke har nogen kendte sygdomme. Du må ikke have deltaget i regelmæssig, planlagt fysisk træning i de sidste 2 år eller mere.Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger rygere og ikke-rygere til forsøg om rygnings indflydelse på sukkerstofskiftet. Forsøget strækker sig over 1-2 forsøgsdage af 5 timers varighed.
Dækning af transport samt vederlag for din tid gives.Vi søger raske personer som kontrolgruppe til et forskningsprojekt, som skal undersøge betydningen af arvematerialets regulering for den sjældne, men alvorlige bindevævssygdom lupus.Er du gravid?
Og har du lyst til at deltage i et spændende videnskabeligt studie udført på Statens Serum Institut ? så læs videre ...
Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Dansk Hovedpinecenter søger forsøgspersoner, som ud over at lide af migræne er sunde og raske.Har du diabetes type 2 og er interesseret i at lægge din livsstil om, så er U-TURN 2 måske noget for dig.

U-TURN er en udløber af TV-programmet med coachen Chris MacDonald fra 2013, hvor deltagerne forsøgte at forbedre deres sygdomsbillede ved hjælp af livsstilsændringer. Vi ønsker at undersøge om erfaringerne fra TV-programmet kan overføres til en større gruppe personer med diabetes 2 uden at processen bliver belyst i et TV-program. Vi søger derfor deltagere til dette nye forskningsprojekt.Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, skal i gang med at undersøge, om en skade i det muskuloskeletale system skaber en speciel ?hukommelse? i den del af nervesystemet, som har med smerte at gøre. Til projektet mangler vi mænd og kvinder som enten har haft en ankelskade indenfor de sidste 12 uger men er nu symptomfri. Ligeledes mangler vi personer uden lignende historie. Dataindsamling foregår i januar og februar 2015. Alle frivillige får betalt for deltagelsen.Dansk smerteforskningscenter søger raske forsøgspersoner til deltagelse i det videnskabelige forsøg ?Undersøgelse af sensoriske forandringer og somatosensorisk funktion samt analyse af nervefibre hos patienter med diabetisk polyneuropati og raske kontrolpersoner?. For at deltage som rask person skal du:
? være mindst 40 år gammel
? ikke have en kronisk eller metabolisk sygdom eller lide af smerter
? ikke have haft et alkohol- eller stofmisbrug
For at deltage får du 1000 kr i godtgørelse.
Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Undersøgelse med det formål at få information omkring, hvordan det raske hjerte reagerer på fysisk belastning og aldring.
Vi ved at hjertets evne til at fylde sig med blod hæmmes af anden hjertesygdom, og at dette forværres under fysisk anstrengelse. For at vurdere graden af sygdom i det syge hjerte, er det vigtigt at kende det raske hjertes funktion under anstrengelse i alle aldersgrupper, og viden på dette område mangler.Vi søger raske kvinder mellem 18-40 år til et forskningsstudie der kan forbedre graviditetschancerne for ufrivilligt barnløse

Målet med studiet er, at vurdere om et skrab fra livmoderens slimhinde ændrer livmoderslimhindens sammensætning og derved kan gøre at et æg sætter sig bedre fast.Du skal deltage i to testdage (5 timer pr. gang) hvor vi måler på dit bens energiomsætning i hvile og under moderat og hårdt arbejde med og uden forudgående indtag af nitratholdig rødbede juice. Dette kræver indlæggelse af et vene & arterie kateter i lysken, hvorfra der tages blodprøver i løbet af forsøget. Desuden udtages der to muskelbiopsier på hver testdag.
Du skal endelig kunne afsætte tid til inden testdage at tilvænnes arbejdsformen.
Der uddeles et skattepligtig vederlag for deltagelse
Ketoner produceres og udskilles under normale forhold fra leveren i små mængder, mens udskillelsen i tilfælde af energimæssigt underskud (f.eks. faste som i 5-2 diæten, sult, kulhydratfattig kost og visse sygdomme såsom sukkersyge) kan stige op til tyve gange.

Formålet med dette projekt er at undersøge hvorvidt ketoner erstatter sukker og fedt som brændstof i hjertet og om dette bevirker en forbedret pumpekraft og blodgennemstrømning.Raske børn søges til videnskabeligt forsøg om døgnrytmer og sengevædning.
For at deltage skal barnet:
• Være mellem 6 og 14 år
• Være rask og normalvægtig
• Ikke tisse i sengen om natten/skulle op og tisse
• Ikke have problemer med tarm-/ blærefunktion om dagenNeurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet søger raske forsøgspersoner til et videnskabeligt projekt om
sammenhænge mellem hvor godt man husker, koncentrationsevne og dit aggressionsniveau.Vi vil undersøge, hvordan fedtindholdet i ost påvirker risikoen for sukkersyge og hjertekarsygdom.
Derfor søger vi i alt 200 mænd og kvinder i alderen 18-70 år til et videnskabeligt forsøg med titlen:
Effekten af et højt indtag af ost på risikomarkører for det metaboliske syndrom hos personer med eller med risiko for det metaboliske syndrom.Vi vil undersøge lugtopfattelse såvel som den sociale og affektive kommunikation i synshæmmede.
Vi ønsker at forstå hvorledes lugtopfattelse ændres under forskellige forhold og hvorledes følelsesgenkendelse udvikles under synsfravær. Studiet er opdelt i 2 forsøg:

1) Et studie, hvor din evne til at opfatte og genkende forskellige følelsesmæssige lugte testes.
2) Et studie, hvor din evne til at opfatte udvalgte lugtes behagelighed under forskellige forhold testes.Dansk Hovedpinecenter søger deltagere til et videnskabeligt projekt, som har til formål at undersøge effekten af konditionstræning til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter.Mænd og kvinder søges til
6 måneders motionsprojektMandlige forsøgspersoner med type 2 sukkersyge søges til et medicinsk forskningsprojekt. Forsøgene er et led i et projekt, der belyser effekten af et naturligt forekommende hormon i relation til blodtrykket og nyrernes funktion.Vi søger inaktive, overvægtige, raske kvinder og mænd til motionsprojekt.

Projektets formål er at undersøge sundhedseffekterne af henholdsvis fritids- og
transportmotion, samt at undersøge hvordan motion bliver en livsstilsrutine.Meld dig til stort europæisk vægttabsprojekt "Effekt af kost og fysisk aktivitet på udvikling af type 2 diabetes" (PREVIEW) - som netop nu søger overvægtige deltagere.
Vi søger børn og unge, samt kvinder og mænd i alderen 25-45 år og 55-70 år som både er overvægtige og er i risiko for at udvikle type 2 diabetes. Studiets formål er at undersøge effekten af forskellige kost- og motionstyper på udviklingen af diabetes.Forsøget består af seks forsøgsdage som hver varer ca. 5 timer.

Vi dækker dine transportudgifter og kr. 3.000,- for din tid.RASKE kvinder søges til diabetes studie på Gentofte Hospital.
Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
Er kvinde
Er mellem 30 og 45 år
Har et BMI på mellem 25 og 45
Har født inden for de sidste 10 år
IKKE har diabetes i den nærmeste familie (søskende og forældre)We are looking for healthy volunteers who are 18-50 years without any pain in the jaw muscles (masseter) and jaw joints (TMJ).
In the experiment, we will investigate the difference between pain in the jaw muscle and jaw joints by inducing experimental pain. This project is approved by the Ethics Committee, Region Midtjylland (M-20110101).
The experiment will be conducted in Dental school (Building 1610). Volunteers are required to attend 2 sessions of approximately 80 min separated by 3-4 days

Logo

Reklamemuligheder  |   Ansvarsfraskrivelse   |  Kontakt os  |  ©2005-2014 Forsøgsperson.dk