Slide1
Velkommen til Forsøgsperson.dk
Her kan du blive forsøgsperson og som forsker annoncere efter forsøgspersoner
Lœs mere
Slide2
FP cloud
Raske unge mænd søges til lægemiddelforsøg (Kbh)
Raske unge mænd søges til et såkaldt "first-time-into-humans" lægemiddelforsøg, hvor vi undersøger sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik af et nyt muligt lægemiddel.

Forsøget omfatter 3 besøg på Zelo Fase I Enhed, som er en forskningsklinik på Bispebjerg Hospital.

Du vil modtage et skattepligtigt vederlag for din deltagelse i forsøget på kr. 6.000,-

Kontakt os på telefon 4132 4431, hverdage fra kl. 8 til kl. 20, for at høre mere om forsøget eller besøg www.dantrials.com.
Se flere forsøg nedenfor.
Slide3
Korrelationen mellem ekspiratorisk gas koncentration, intrabronchial perfusion og ventilatorisk distribution hos emfysem patienter og lunge raske. (Kbh)
Til projekt om udveksling af ilt og kulilte i lungerne hos raske og lungesyge søges 10 hjerte- og lunge raske personer over 45 år.

Du skal være ikke-ryger og må ikke lide af hjerte- eller lungesygdomme.
Se flere forsøg nedenfor.
Slide4
FP circle
Unge mænd søges til videnskabeligt projekt om effekt af sukkerindtag på kredsløbsfunktion (Kbh)
Vi vil undersøge, hvilke mekanismer der er årsag til at et højt sukkerindtag nedsætter kredsløbets
funktion.
Se flere forsøg nedenfor.
Slide5
Effekten af høj iltkoncentration på endothelcellefunktionen (Sjælland)
Vi søger raske mandlige forsøgspersoner til at undersøge hvordan henholdsvis høj og lavt ilttilskud i indåndingsluften påvirker kroppens blodkar.
Via en iltmaske vil du modtage, enten højt (80%) eller lavt (30%) lttilskud i 2 timer og 45 minutter. Imens vil du få taget blodprøver, få målt din hjertefrekvens kontinuerligt og registreret dine blodkars funktion.
Forsøget er et overkrydsningsforsøg, og består af 2 forsøgsdage med minimum 2 ugers mellemrum. Hver forsøgsdag tager 6,5 time,
Se flere forsøg nedenfor.
Slide6
Raske forsøgspersoner søges til nyt projekt med hjernescanninger (Kbh)
Vi søger raske forsøgspersoner til et nyt projekt, hvor vi vha. en speciel form for hjernescanning, en såkaldt PET-scanning vil undersøge mængden af et bestemt signalstof, serotonin, i hjernen.

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er mellem 18 og 65 år gammel.
• Vejer mellem 50 og 100 kg.
• Ikke lider af migræne eller andre hovedpineformer
• Ikke har førstegradsslægtninge med migræne
• Ikke har andre sygdomme
Se flere forsøg nedenfor.
Annoncering Værd at vide Nyhedsbrev Databasen
Share |


Soosys.com
Vi søger raske mandlige forsøgspersoner til at undersøge hvordan henholdsvis høj og lavt ilttilskud i indåndingsluften påvirker kroppens blodkar.
Via en iltmaske vil du modtage, enten højt (80%) eller lavt (30%) lttilskud i 2 timer og 45 minutter. Imens vil du få taget blodprøver, få målt din hjertefrekvens kontinuerligt og registreret dine blodkars funktion.
Forsøget er et overkrydsningsforsøg, og består af 2 forsøgsdage med minimum 2 ugers mellemrum. Hver forsøgsdag tager 6,5 time,Raske unge mænd søges til et såkaldt "first-time-into-humans" lægemiddelforsøg, hvor vi undersøger sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik af et nyt muligt lægemiddel.

Forsøget omfatter 3 besøg på Zelo Fase I Enhed, som er en forskningsklinik på Bispebjerg Hospital.

Du vil modtage et skattepligtigt vederlag for din deltagelse i forsøget på kr. 6.000,-

Kontakt os på telefon 4132 4431, hverdage fra kl. 8 til kl. 20, for at høre mere om forsøget eller besøg www.dantrials.com.Vi søger raske forsøgspersoner til et nyt projekt, hvor vi vha. en speciel form for hjernescanning, en såkaldt PET-scanning vil undersøge mængden af et bestemt signalstof, serotonin, i hjernen.

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er mellem 18 og 65 år gammel.
• Vejer mellem 50 og 100 kg.
• Ikke lider af migræne eller andre hovedpineformer
• Ikke har førstegradsslægtninge med migræne
• Ikke har andre sygdommeTil projekt om udveksling af ilt og kulilte i lungerne hos raske og lungesyge søges 10 hjerte- og lunge raske personer over 45 år.

Du skal være ikke-ryger og må ikke lide af hjerte- eller lungesygdomme.Vi vil undersøge, hvilke mekanismer der er årsag til at et højt sukkerindtag nedsætter kredsløbets
funktion.
Vi søger deltagere til en videnskabelig undersøgelse der har til formål at undersøge om det er muligt at måle forskelle i svimmelhed og forstyrrelser i gangfunktionen ved indtagelse af 2 typer stærk smertestillende medicin.
Du skal have mulighed for at bruge tre dage fra kl 08.00 til kl. 15.30. Ved gennemførelse af alle tre testdage gives der 3000kr i honorar som tak for insatsen.Raske forsøgsdeltagere søges til sundhedsvidenskabeligt forsøg på Bispebjerg Hospital.Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres ved Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet. Smerter, som opstår i muskler og led er et stor sundhedsproblem i de vestlige lande. Men vi kender ikke meget til, hvordan hjernen reagerer på smertesignaler. Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten af smerter i albue- og ankelleddet på hjerneaktivitet og styring af bevægelserne i disse led. Denne viden skal bidrage til udviklingen af nye behandlingsVi søger 40 raske mænd i alderen 18 til 50 til et kort lægemiddelforsøg med det kolesterolsænkende lægemiddel simvastatin.
Der ydes kompensation for DKK 750 for gennemført forsøg.Dansk smerteforskningscenter søger raske forsøgspersoner til deltagelse i det videnskabelige forsøg ”Undersøgelse af sensoriske forandringer og somatosensorisk funktion samt analyse af nervefibre hos patienter med diabetisk polyneuropati og raske kontrolpersoner”. For at deltage som rask person skal du:
• være mindst 40 år gammel
• ikke have en kronisk eller metabolisk sygdom eller lide af smerter
• ikke have haft et alkohol- eller stofmisbrug
For at deltage får du 1000 kr i godtgørelse.
Hvis du har lyst til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der tester effekten af Gelesis100, hvor du samtidig modtager kostvejledning til et vægttab, vil vi gerne høre fra dig.Vi søger unge mænd der ikke udfører regelmæssig styrketræning til et træningsforsøg. Hensigten med forsøget er at undersøge, hvorvidt træning med delvist lukket blodflow medfører muskelskade på samme måde som muskelforlængende arbejde, og om muskelskaden vil være mindre, når træningen gentages indenfor 14 dage.Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Vi søger forsøgspersoner, der har migræne uden aura til et nyt projekt, hvor vi vha. en speciel form for hjernescanning, en såkaldt PET-scanning, vil undersøge mængden af et bestemt signalstof, serotonin, i hjernen.
Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er mellem 18 og 65 år gammel.
• Vejer mellem 50 og 100 kg.
• Har migræne uden aura min. 1 dag hver anden måned
• Ikke har mere end ca. 4 migrænedage om måneden
• Har erfaring med, at din migræne kan behandles med Imigran/sumatriptanVi søger sunde og raske mænd (18-39 år, BMI: 20-25), til at deltage i et forsøg der har til formål at teste sporbarheden af EPO i en anti-doping kontekst. Du skal have trænet udholdenhedsidræt 3-4 gange om ugen i mindst to år.
Utrænede mandlige forsøgspersoner søges til et studie der vil undersøge effekten af fysisk aktivitet på insulinfølsomheden.Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Vi er en gruppe på Biomedicinsk Institut, Panum Instituttet samt Klinisk Fysiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, som forsker i reguleringen af menneskets blodtryk. Vi arbejder bl.a. med et hormon fra menneskets tarm og dets virkning på blodtrykket, hjertefrekvensen og nyrernes funktion. Vi vil spørge, om De vil være med i et videnskabeligt forsøg, der beskæftiger sig med dette hormon.
Hvis De ønsker at høre nærmere om, hvad forsøget går ud på, og hvordan det udføres, sender vi gerne deltagerPatienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) tidligere kendt som refleksdystrofi og patienter med perifer neuropatisk smerte har konstante smerter. Vi kender ikke de præcise årsager til smerterne, men nyere forskning indikerer, at forandringer i receptorer i huden som registrerer smerte (nociceptorer) og receptorer, der reagerer på aktivering af det sympatiske nervesystem (adrenoceptorer) kan medvirke. For at komme dette nærmere undersøger vi i dette projekt receptoVi søger raske kvinder og mænd, som er mellem 18-40 år, ikke-rygere og som er interesserede i at deltage i et forskningsprojekt omhandlende hovedpine. Studiet udføres ved Center for Clinical and Basic Research (CCBR) i Aalborg.
Er du rask og mellem 40 - 90 år og har lyst at deltage i en videnskabelig undersøgelse med ultralyd af muskler og nerver?Raske kontrolpersoner søges til en videnskabelig undersøgelse af personer, som er i risiko for at udvikle en psykose. Undersøgelsen omhandler menneskers evne til at forstå og aflæse socialt samspil samt deres intellektuelle funktioner som hukommelse og koncentration.
Undersøgelserne tager samlet 25-30 timer, og din indsats honoreres med løn.Projektet hovedformål er etablering af stort normalmateriale for kørselspræstationsniveau baseret på 80 raske personer (35-65 år). Normalmateriale vil anvendes til at undersøge effekten af flere faktorer (som alder, arbejdstimer, træthed, sygdom, døgnvariation, osv. )på kørselspræstationsniveau og risikoen for ulykker.Vi søger raske personer i alderen 60-69 til et forsøg på Aarhus Universitet. Formålet er at påvise hvorvidt kommunikationsmedier gennem berøring og kram kan reducere stress. Hertil ønskes at påvise om køn og kulturel baggrund er en faktor, idet et lignende forsøg har fundet sted i Japan.Vi søger mænd og kvinder med Type 2 diabetes til et studie af nåle til insulininjektioner.
Undersøgelse med det formål at få information omkring, hvordan det raske hjerte reagerer på fysisk belastning og aldring.
Vi ved at hjertets evne til at fylde sig med blod hæmmes af anden hjertesygdom, og at dette forværres under fysisk anstrengelse. For at vurdere graden af sygdom i det syge hjerte, er det vigtigt at kende det raske hjertes funktion under anstrengelse i alle aldersgrupper, og viden på dette område mangler.Vi søger raske forsøgspersoner til MR scanning og undersøgelse af hjernens nerveforbindelser, med henblik på at udvikle bedre diagnostiske metoder for patienter med svære hjerneskader efter hovedtraume. Undersøgelserne er non-invasive og ikke forbundet med smerte. Forsøget kræver ingen fysiske udfordringer (faste, anstrengelse eller lignende) og er ikke forbundet med bivirkninger.Vi søger raske kvinder mellem 18-40 år til et forskningsstudie der kan forbedre graviditetschancerne for ufrivilligt barnløse

Målet med studiet er, at vurdere om et skrab fra livmoderens slimhinde ændrer livmoderslimhindens sammensætning og derved kan gøre at et æg sætter sig bedre fast.Lider du af migræne?Vi søger raske forsøgspersoner til forskningsprojekt omhandlende forekomsten samt risikoen for åreforkalkning hos patienter med medfødt hjertesygdom sammenlignet med forekomsten af åreforkalkning hos raske kontrolpersoner. Forskningsprojektet foregår på Rigshospitalet.
Du skal være mellem 18-80 år, ikke være kendt med hjertekar sygdom og ikke aktuelt eller tidligere haft større forbrug af tobak/cigaretter.
Forsøget honoreres med 1.000 kr. for tabt arbejdsfortjeneste, som er skattepligtige.
Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges til videnskabeligt forsøg med gangtræningFORSØGSPERSONER SØGES TIL FORSØG OM EFFEKTEN AF ASTMAMEDICIN PÅ MUSKLERNE
Raske forsøgspersoner søges til et forsøg, der undersøger effekten af inhaleret binyrebarkhormon på musklerne. Du skal være mand, ikke-ryger og 18-40 år uden astma eller andre kroniske sygdomme. Du må maksimalt være fysisk aktiv 4 timer om ugen.Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges til videnskabeligt forsøg
Du kan deltage i dette forsøg hvis:
Du har type 2 diabetes
• Er mellem 18 og 75 år
• Ikke er på anden anti-diabetisk medicin end metformin.Du skal deltage i to testdage (5 timer pr. gang) hvor vi måler på dit bens energiomsætning i hvile og under moderat og hårdt arbejde med og uden forudgående indtag af nitratholdig rødbede juice. Dette kræver indlæggelse af et vene & arterie kateter i lysken, hvorfra der tages blodprøver i løbet af forsøget. Desuden udtages der to muskelbiopsier på hver testdag.
Du skal endelig kunne afsætte tid til inden testdage at tilvænnes arbejdsformen.
Der uddeles et skattepligtig vederlag for deltagelseDu kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er kvinde.
• Er mere end 18 år gammel.
• Har et bmi op til 25.
• Drikker max 10 genstande om ugen
• Har PCOS
• Ikke har diabetes blandt forældre, søskende og bedsteforældre
• Bor på Sjælland
Raske forsøgspersoner søges til tre projekter vedr. træning af tungens bevægelser. Projektet er et samarbejde med Hammel Neurocenter,Århus Sygehus og Tandlægeskolen.
Forsøgene varer 1 time pr. gang og du vil modtage ulempegodtgørelse på 150 kr. som er skatteberettede.
Yderligere oplysninger om projektet kan fåes ved henvendelse til Tandlæge Liu Xuemei,Århus Tandlægeskole.
email: liu.xuemei@odont.au.dk eller telf: 71314843Interval-gang har vist sig særdeles gavnlig i forhold til blodsukkerregulering, og med indeværende studie ønsker vi at finde ud af, hvordan interval-gang kan optimeres ift. blodsukkerreguleringen.Træthed er et hyppigt og meget invaliderende symptom hos mange patienter med multipel sklerose (MS). Dette forskningsstudie har til formål at undersøge og finde årsagen til træthed hos MS, så man på længere sigt kan finde en behandling, som kan mindske trætheden.Center for Aktiv Sundhed har netop udviklet en ny træningsform, der skal sammenlignes med den traditionelle helkropstræning. Derfor søger vi patienter med KOL til at deltage i et forsøg med træning 3 gange om ugen i 8 uger. Træningen er individuel og vil foregå på Rigshospitalet i København: http://aktivsundhed.dk/.
Forsøget omfatter en helbredsundersøgelse og to forsøgsdage, som udføres før og efter den 8 ugers lange træningsperiode. Der ydes økonomisk kompensation i form af ulempegodtgørelse.Frivillige forsøgspersoner søges

Center for Sanse-Motorisk Interaktion starter nu en forsøgsrække, som skal undersøge, hvordan nikotin påvirker vævet i munden samtidig med at man påfører tungen stoffer, som forstærker eller reducerer nikotinens effekt.
Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger: patienter med type 2 diabetes og raske personer til forsøg omkring eliminationen af bugspytkirtel-hormonet glukagon. Én forsøgsdag. Dækning af transport samt vederlag for din tid gives.Vi søger raske kvindelige kontrol patienter i alderen 60 til 75 år til deltagelse i et projekt der handler om allergiske reaktioner i mundslimhinden.Ketoner produceres og udskilles under normale forhold fra leveren i små mængder, mens udskillelsen i tilfælde af energimæssigt underskud (f.eks. faste som i 5-2 diæten, sult, kulhydratfattig kost og visse sygdomme såsom sukkersyge) kan stige op til tyve gange.

Formålet med dette projekt er at undersøge hvorvidt ketoner erstatter sukker og fedt som brændstof i hjertet og om dette bevirker en forbedret pumpekraft og blodgennemstrømning.Vi søger 16 mænd og kvinder med migræne med aura til et projekt, hvor vi vil undersøge Pletal’s® virkning på fremkaldelse af aura, hovedpine samt på blodkar uden for hjernen.

Pletal® er en medicin som kan anvendes til at forebygge blodpropper og anvendes her som redskab til at undersøge mekanismerne ved migræne med aura og blodkarfunktionen.

Forsøget honoreres med ulempegodtgørelse på i alt ca. 1000 kr. (150,-/time), som er skattepligtige.I forsøget vil vi undersøge effekten af to forskellige kosttypers indvirkning på tarmbakterierne, samt på blodsukker, kolesterol, kropssammensætning og andre risikomarkører for metabolisk syndrom. Den ene kosttype har et højt indhold af kostfibre, den anden kosttype har et højt indhold af flerumættede fedtsyrer. Alle deltagere skal igennem begge kostperioder.
RASKE BØRN SØGES til videnskabeligt forsøg om døgnrytmer og sengevædning.

For at deltage skal barnet:
• Være mellem 6 og 14 år
• Være rask og normalvægtig
• Ikke tisse i sengen om natten/skulle op og tisse
• Ikke have problemer med tarm-/ blærefunktion om dagen

Projektet indebærer:
• To besøg på hospitalet til informationssamtale i ca 10-20 minutter
• Mellem de to besøg er der en uge hvor man derhjemme og i skolen bærer en
aktivitetsmåler hele døgnet og en blodtryksmåler om aftenen og nattenNeurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet søger raske forsøgspersoner til et videnskabeligt projekt om
sammenhænge mellem hvor godt man husker, koncentrationsevne og dit aggressionsniveau.Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger rygere og ikke-rygere til forsøg om rygnings indflydelse på bl.a. sukkerstofskiftet. 1-2 forsøgsdage.
Dækning af transport samt vederlag for din tid gives.Vi vil undersøge, hvordan fedtindholdet i ost påvirker risikoen for sukkersyge og hjertekarsygdom.
Derfor søger vi i alt 200 mænd og kvinder i alderen 18-70 år til et videnskabeligt forsøg med titlen:
Effekten af et højt indtag af ost på risikomarkører for det metaboliske syndrom hos personer med eller med risiko for det metaboliske syndrom.Vi søger: Personer over 20 år, med diabetes mellitus type 1 og et BMI over 19 og under 26.

Tidsforbrug: Det forventede tidsforbrug pr. undersøgelsesgang forventes at være ca. 17 timer. Forsøgspersoner indlægges aftenen før selve forsøgsdagen, kl. ca. 22.
Der er 3 undersøgelsesdage.
Herudover foretages almindelig helbredsundersøgelse hvor tidsforbruget er ca 1 time.

Ulempegodtgørelse: Der udbetales 6000 kr. for deltagelse i projektet.
Du kan deltage i dette forsøg hvis du har type 2 diabetes og er mellem 18 og 75 år

Vi er ved at undersøge hvordan fysisk aktivitet forbedrer
beta cellernes evne til at udskille insulin. Dette studie er
derfor et træningsstudie hvor du skal træne 3-5 gange om
ugen i 12 uger. Udover at træne skal du møde op på vores
laboratorium til i alt 6 forsøgsdage.
Der udbetales økonomisk godtgørelse i forbindelse med
deltagelse i projektet.Dansk Hovedpinecenter søger raske deltagere mellem 18 og 65 til en spørgeskemaundersøgelse, som er et led i et større videnskabeligt projekt. Undersøgelsen har til formål at kortlægge bl.a. forbruget af sundhedsydelser, motionsvaner, selvvurderet helbred, livskvalitet og livsstil.Cykel trænings-studie: Raske utrænede mænd i alderen 20-35 år søges til et 2 ugers studie hvor effekten af træning på de mindste blodkar (kapillærer) og pericytter i muskulatur undersøges.Forsøgspersoner søges til deltagelse i forsøg, der undersøger metoder til øge optaget i hudcellerne af en creme som anvendes i behandlingen af hudkræftVi søger raske forsøgspersoner til undersøgelse af knoglekvaliteten i hænderne.

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er mand eller kvinde.
• Er mellem 30 og 70 år gammel.
• Ikke lider af gigtsygdomme eller knoglesygdomme (fx leddegigt eller knogleskørhed).
• Ikke har ledsmerter eller ledhævelser.

Deltagelse honoreres med 500 kr som skattepligtig b-indkomst.
Patienter med type 2 diabetes og raske kontrolpersoner søges til større undersøgelse af stoffet metformins indflydelse på fedtomsætningen.
Stoffet metformin har været anvendt igennem en længere årrække til behandling af for højt blodsukker. Herudover har stoffet vist sig at have gavnlige effekter på omsætningen af fedtstoffer og vægten.
Undersøgelsen omfatter 2 lange undersøgelsesdage med skanninger af kroppen med forskellige sporstoffer samt 3 måneders behandling med metformin.Mænd med type 2 diabetes søges til forsøg med "desacyl ghrelin". Deltagelse indebærer 2 forsøgsdage og der udbetales ulempegodtgørelse.Vi vil undersøge lugtopfattelse såvel som den sociale og affektive kommunikation i synshæmmede.
Vi ønsker at forstå hvorledes lugtopfattelse ændres under forskellige forhold og hvorledes følelsesgenkendelse udvikles under synsfravær. Studiet er opdelt i 2 forsøg:

1) Et studie, hvor din evne til at opfatte og genkende forskellige følelsesmæssige lugte testes.
2) Et studie, hvor din evne til at opfatte udvalgte lugtes behagelighed under forskellige forhold testes.Dansk Hovedpinecenter søger deltagere til et videnskabeligt projekt, som har til formål at undersøge effekten af konditionstræning til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter.Overvægtige forsøgspersoner søges

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du:
- Er mand
- Er mellem 30 og 70 år
- Er overvægtig med BMI over 25
- Ikke tager receptpligtig medicin
- Er ikke-ryger
Træningsprojekt i Odense for dig med knæ eller hoftesmerter

Vi søger deltagere til et træningsprojekt for patienter med smerter fra knæ og/eller hofte.

Projektet undersøger effekten af neuromuskulær træning for den store gruppe danskere som lider af muskel- og ledsmerter fra knæ eller hofte.Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du:
- Er mand
- Er mellem 30 og 70 år
- Har diætbehandlet eller tabletbehandlet type 2 diabetes
- Er ikke-ryger

Deltagelse i undersøgelsen kompenseres med et skattepligtigt beløb på 2000 kr. til forsøgspersoner. Transportudgifter vil blive refunderet.Mænd og kvinder søges til
6 måneders motionsprojektMandlige forsøgspersoner med type 2 sukkersyge søges til et medicinsk forskningsprojekt. Forsøgene er et led i et projekt, der belyser effekten af et naturligt forekommende hormon i relation til blodtrykket og nyrernes funktion.Vi søger inaktive, overvægtige, raske kvinder og mænd til motionsprojekt.

Projektets formål er at undersøge sundhedseffekterne af henholdsvis fritids- og
transportmotion, samt at undersøge hvordan motion bliver en livsstilsrutine.Vi vil undersøge, hvordan fysisk træning bedst kan forbedre stofskiftet og det forringede blodomløb hos personer med type II diabetes samt de underliggende mekanismer. Vi søger kvinder og mænd med type II diabetes, der er forholdsvis inaktive (<2 timer/uge). Du må ikke være ryger eller meget overvægtig (BMI >30).

Forsøget omfatter 10-12 ugers konditionstræning (30-60 min, 3 gange om uge), 1 forundersøgelse (ca. 3 timer) og 4 forsøgsdage (ca. 3½ og 9 timer). Der ydes økonomisk kompensation.Meld dig til stort europæisk vægttabsprojekt "Effekt af kost og fysisk aktivitet på udvikling af type 2 diabetes" (PREVIEW) - som netop nu søger overvægtige deltagere.
Vi søger børn og unge, samt kvinder og mænd i alderen 25-45 år og 55-70 år som både er overvægtige og er i risiko for at udvikle type 2 diabetes. Studiets formål er at undersøge effekten af forskellige kost- og motionstyper på udviklingen af diabetes.Der søges kvindelige deltagere med type 2 diabetes til lægevidenskabeligt projekt om effekten på sukkerstofskiftet af et nyt behandlingsprincip rettet mod fedme og type 2 diabetesForsøget består af seks forsøgsdage som hver varer ca. 5 timer.

Vi dækker dine transportudgifter og kr. 3.000,- for din tid.We are looking for healthy volunteers who are 18-50 years without any pain in the jaw muscles (masseter) and jaw joints (TMJ).
In the experiment, we will investigate the difference between pain in the jaw muscle and jaw joints by inducing experimental pain. This project is approved by the Ethics Committee, Region Midtjylland (M-20110101).
The experiment will be conducted in Dental school (Building 1610). Volunteers are required to attend 2 sessions of approximately 80 min separated by 3-4 daysEr du rask og kvinde? Og er du over 30 år?
Vi søger forsøgspersoner til en videnskabelig undersøgelse af, hvordan smertefølsomhed er hos raske mennesker og om man kan måle denne med fMRI (funktionel Magnetisk Resonans Imaging).

Logo

Reklamemuligheder  |   Ansvarsfraskrivelse   |  Kontakt os  |  ©2005-2014 Forsøgsperson.dk