Annoncering

Værd at vide

Nyhedsbrev

Databasen


Soosys.comDen moderne lægevidenskab hviler på ryggen af frivilige personer der er villige til at ofre tid og kræfter, så ny viden kan blive opdaget, og nye lægemidler kan blive testet. Uden forsøgspersoner ville vi ikke have vacciner eller de avancerede behandlinger, vi har i dag. Så hjælp den kliniske forskning, find et forsøg på vores side, kontakt forskeren og bliv forsøgsperson. Ofte er der enda en økonomisk kompensation for din gode gerning. Nedenfor kan du finde opslag fra forskere der mangler forsøgspersoner.


Siden den spæde begyndelse i 2005 har Forsøgsperson.dk opslået mere end 1000 forsøg og sørget for kontakten mellem forskere og tusindvis af forsøgspersoner. I skrivende stund bliver der opslået 3-4 nye kliniske forsøg om ugen og udsendt nyhedsbrev til mere end 5.000 forsøgspersoner. Som forsøgsperson kan du udover at tilmelde dig nyhedsbrevet også oprette en profil og blive headhuntet til forsøg, der har brug for dine helt særlige kvaliteter.


Som forsker kan du oprette en profil og indsende din annonce på mindre end fem minutter. Annoncer skal som hovedregel være godkendt af videnskabsetisk komite, men i sjældne tilfælde kan de opslåes uden godkendelse. Hvis du er i tvivl kan du kontakte den videnskabsetiske komite her. Efter annoncen er blevet sendt til os, bliver den gennemlæst af en lægefaglig ekspert, inden den bliver opslået.


Såfremt du har feedback eller spørgsmål, skal du være meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsenRaske mænd og kvinder søges til forsøg med protein (KBH) (Kbh)
28-07-2014

Vi søger raske, overvægtige mænd og kvinder i alderen 18-50 år til et projekt, hvor vi vil teste sammenhængen mellem forskellige proteinkilder (fiske- og kødproteiner), kulhydrattyper og appetitregulering. 
Årsagerne til udvidelse af nethindens blodkar ved iltmangel (Midtjylland)
18-07-2014

Raske forsøgspersoner i aldersgruppen 20-60 år søges til sundhedsvidenskabeligt projekt på Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital. For at kunne deltage må man ikke lide af kroniske sygdomme herunder astma eller tage medicin dagligt (fraset p-piller) ligesom man ikke må lide af behandlingskrævende øjensygdomme. Man må gerne bruge briller eller kontaktlinser. 
Raske mødre med børn i alderen 3-5 måneder søges (Kbh)
17-07-2014

Babylab ved Københavns Universitet søger i samarbejde med Psykiatrisk Center, Kbh typiske mødre til at deltage i et pilotprojekt. 
Spændende kostforsøg (Kbh)
14-07-2014

Mandlige forsøgspersoner 27-45 år søges til spændende kostprojekt på Institut for Idræt og Ernæring, Kbh Ø. Vi undersøger effekten af en lav-kulhydrat fedrig-kost på diverse sundhedsparametre. Forsøget kører i efteråret 2014. Du vil få udleveret al mad under forsøgsperioden. Forsøget indebærer udtagelse af blod- og vævsprøver, samt 4 forsøgsdage på instituttet. Du skal være relativt utrænet, dvs. max dyrke motion 1-2 x per uge. 
Personer med atopisk eksem søges til projekt om hudens immunforsvar (KBH) (Kbh)
24-07-2014

Personer med atopisk eksem (børneeksem) søges til videnskabeligt forskningsprojekt om hudens immunforsvar.
Hudprøver tages med tape-prøver. 

Raske mænd og kvinder søges til forskningsprojekt (Kbh)
08-07-2014

Forsøgspersoner søges til forskningprojekt vedrørende det brune fedt på halsen. Forsøget består af 2 dage som tilsammen varer ca. 10 timer, og inkluderer 2 fedtbiopsier, en fra maven og en fra halsen. Deltagelse honoreres med 1000 DKK. 
Personer med diabetes mellitus type 1 søges til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt (Midtjylland)
11-07-2014

Vi søger: Personer over 20 år, med diabetes mellitus type 1 og et BMI over 19 og under 26.

Tidsforbrug: Det forventede tidsforbrug pr. undersøgelsesgang forventes at være ca. 17 timer. Forsøgspersoner indlægges aftenen før selve forsøgsdagen, kl. ca. 22.
Der er 3 undersøgelsesdage.
Herudover foretages almindelig helbredsundersøgelse hvor tidsforbruget er ca 1 time.

Ulempegodtgørelse: Der udbetales 6000 kr. for deltagelse i projektet. 
DELTAG I ET FORSKNINGSPROJEKT DER UNDERSØGER OM ÆNDRING AF KROPSPOSITION UNDER MR SKANNING FORSKUBBER NERVERNE I LÆNDEREGIONEN (Midtjylland)
03-07-2014

Anæstesiafdelingen på Aarhus Universitetshospital søger mandlige og kvindelige forsøgspersoner over 60 år til en magnetisk resonans (MR) undersøgelse af, om ændring af kropsposition forskubber nerverne i lænderegionen.

Undersøgelsen varer cirka halvanden time inklusive ventetid. Det samlede honorar for undersøgelsen inkl. ventetid er typisk 240 DKK – ud over dækning af transportomkostninger.

MR skanning er en ufarlig undersøgelse.

Vi glæder os til at høre fra Dig! 
Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges til videnskabeligt forsøg (Kbh)
07-07-2014

Du kan deltage i dette forsøg hvis du har type 2 diabetes og er mellem 18 og 75 år

Vi er ved at undersøge hvordan fysisk aktivitet forbedrer
beta cellernes evne til at udskille insulin. Dette studie er
derfor et træningsstudie hvor du skal træne 3-5 gange om
ugen i 12 uger. Udover at træne skal du møde op på vores
laboratorium til i alt 6 forsøgsdage.
Der udbetales økonomisk godtgørelse i forbindelse med
deltagelse i projektet. 
Dansk Hovedpinecenter søger raske personer til en spørgeskemaundersøgelse (Kbh)
03-07-2014

Dansk Hovedpinecenter søger raske deltagere mellem 18 og 65 til en spørgeskemaundersøgelse, som er et led i et større videnskabeligt projekt. Undersøgelsen har til formål at kortlægge bl.a. forbruget af sundhedsydelser, motionsvaner, selvvurderet helbred, livskvalitet og livsstil. 

Effekt af nålestik på senecelleaktivitet (Kbh)
02-07-2014

Raske mænd mellem 20-30 år
søges til forsøg på Bispebjerg Hospital
I forbindelse med idræt og fysisk betonet arbejde ses ofte overbelastningsskader af senevæv. Disse skader er ofte langvarige og kroniske. Den høje forekomst af skader kan skyldes, at senevævet reagerer/omsættes meget langsomt og at cellerne i senerne nærmest er i dvale.
Vi ønsker at undersøge om der findes døgnvariation i senecellernes aktivitet. 
Hvad er sammenhængen mellem øget kortikal glutamataktivitet og den cerebrale blodgennemstrømning (Kbh)
27-06-2014

Vi søger raske mænd mellem 20 og 35 år til et videnskabeligt forsøg på Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, CNSR, Psykiatrisk Center Glostrup for at undersøge sammenhængen mellem øget aktivitet af signalstoffet glutamat, hjernens blodgennemstrømning og milde psykotiske symptomer. 
FORSØGSPERSONER SØGES TIL STYRKETRÆNINGSFORSØG (Kbh)
25-06-2014

Raske forsøgspersoner søges til 10-ugers styrketræningsforsøg med opstart i juli. Du skal være mand, ikke-ryger og 18-40 år, BMI under 26, uden astma eller andre kroniske sygdomme. Du må ikke være vant til at styrketræne og ikke træne mere end 3 timer anden sport 1-2 gange om ugen. 
Evaluering af en klinisk auditiv profil hos høreapparatskandidater (Kbh)
23-06-2014

Til forskningsprojekt omkring høretab søges en kontrolgruppe af normalt hørende forsøgspersoner.
- Du skal opleve dig selv uden høreproblemer
- Du må ikke tidligere have været behandlet for høretab eller høregener
- Du skal være mellem 30 – 80 år
Forsøget fokuserer på at finde relevante test, der kan undersøge et høretab mere uddybende, end de test som anvendes i dag. Dette er med henblik på at forbedre behandlingen af personer som lider af nedsat hørelse. 
Dynamiske ændringer i nyrefunktionen under sympatisk nerveaktivering hos raske mænd med særlig vægt på nyre-adrenoceptor receptor-medierede virkninger (Kbh)
19-06-2014

Forsøgspersoner søges til projekt der skal afdække nervernes effekt på nyrernes urindannelse.
Der gives 1500,- i honorar og forsøget tager ca 5 timer. 

Raske kontrolpersoner søges til en videnskabelig undersøgelse om neuropsykologi (Sjælland)
18-06-2014

Raske kontrolpersoner søges til en videnskabelig undersøgelse om neuropsykologi. 
Effekt af akut arbejde og træning på VEGF frigivelse fra pericytter og vækst af pericytter i human skeletmuskulatur (Kbh)
12-06-2014

Raske utrænede mænd i alderen 20-35 år søges til cykeltræningsstudie hvor effekten af træning på de mindste blodkar (kapillærer) og pericytter i muskulatur undersøges. 
Raske, let overvægtige mænd og kvinder mellem 18 og 35 år søges. (Kbh)
05-06-2014

Vi søger raske mænd og kvinder mellem 18 og 35 år til et forsøg omkring brunt fedtvæv.
Deltagelse i forsøget indebærer 2 fedtvævsbiopsier; en ultralydsvejledt biopsi fra det nyrenære fedtvæv og en fra underhudsfedtet på maven, begge i lokalbedøvelse. Samlet set tager forsøget 8-10 timer, fordelt på to dage.
Deltagelse honoreres med 1000 kr. Beløbet er skattepligtigt. 
Et forsøg på raske frivillige forsøgspersoner hvor det undersøges om risikoen for at udvikle smerter (smertedisposition) kan forudsiges. (Kbh)
04-06-2014

Til forsøg på smertelaboratoriet, i samarbejde med Anæstesi- og Operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet, søges 50 mandlige raske forsøgspersoner.
Formålet med dette forsøg er at undersøge om en persons risiko for at udvikle smerter (smertedisposition) kan forudsiges, og om der findes en sammenhæng mellem smertedisposition og psykologiske karakteristika. 
UNGE, RASKE MÆND SØGES TIL OTTE DAGES SENGELEJE - FOR AT SE EFFEKTEN PÅ SUKKERSTOFSKIFTET OG HJERNENS FUNKTIONER (Kbh)
23-06-2014

Vi søger forsøgsdeltagere til et videnskabeligt projekt, der vil undersøge hvordan sukkerstofskiftet og hjernens funktion påvirkes af en uges sengeleje, samt afdække betydningen af en fastlagt faste for de virkninger en uges sengeleje har på kroppen. 
Raske utrænede mænd og kvinder søges til studie af effekten af intervaltræning hos personer med muskelsvind (Kbh)
28-05-2014

Vi søger raske utrænede mænd og kvinder til et studie som vil undersøge effekten af højintensitetstræning (HIT) hos patienter med muskelsvind.

Du kan deltage hvis du er rask og utrænet (max. 1 times konditionstræning om ugen). 
Raske, overvægtige mænd og kvinder i alderen 20-40 søges til deltagelse i projekt om overvægtiges evne til at forbrænde fedt (Kbh)
26-05-2014

Vi søger raske, overvægtige forsøgspersoner til undersøgelse af tre forskellige testprotokoller ift. overvægtiges fedtforbrændingsevne, da denne muligvis kan være en af de begrænsende faktorer for vægttab.

Du kan deltage hvis du har et BMI over 30, dyrker motion 0-2 gange ugentligt, ikke tager medicin regelmæssigt og kan afsætte 3 formiddage i august måned 2014.

Du vil modtage et skattepligtigt honorar på 500 kr. 
Forsøgspersoner over 65 år søges til creme-forsøg (Kbh)
03-06-2014

Forsøgspersoner søges til deltagelse i forsøg, der undersøger metoder til øge optaget i hudcellerne af en creme som anvendes i behandlingen af hudkræft 
Mandlige Diabetes patienter med Type 1 søges (Midtjylland)
21-05-2014

Mandlige type 1 diabetes patienter uden anden betydende sygdom søges til forsøg, hvor vi vil undersøge, hvad der sker med stofskiftet i muskler og fedt, når kroppen stresses.
Der er 2 forsøgsdage. Ulempegodtgørelse pr dag 2000 kr, i alt 4000 for de to dage. 
Raske kvinder og mænd i alderen 30-70 søges til deltagelse i forsøg om leddegigt (Midtjylland)
08-05-2014

Vi søger raske forsøgspersoner til undersøgelse af knoglekvaliteten i hænderne.

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er mand eller kvinde.
• Er mellem 30 og 70 år gammel.
• Ikke lider af gigtsygdomme eller knoglesygdomme (fx leddegigt eller knogleskørhed).
• Ikke har ledsmerter eller ledhævelser.

Deltagelse honoreres med 500 kr som skattepligtig b-indkomst. 
Rask forsøgsdeltager over 50 år til undersøgelse af fedtomsætning (Midtjylland)
07-05-2014

Raske forsøgsdeltagere søges som kontrolpersoner til større undersøgelse af stoffet metformins indflydelse på fedtomsætningen.
Stoffet metformin - et biguanid - har været kendt og anvendt igennem en længere årrække til behandling af for højt blodsukker. Herudover har stoffet vist sig at have gavnlige effekter på omsætningen af fedtstoffer og vægten.
Undersøgelsen omfatter 2 lange undersøgelsesdage med skanninger af kroppen med forskellige sporstoffer samt 3 måneders behandling med metformin. 
Måling af svimmelhed og forstyrrelser i gangfunktionen ved brug af stærk smertestillende medicin (Kbh)
06-05-2014

Vi søger deltagere til en videnskabelig undersøgelse der har til formål at undersøge om det er muligt at måle forskelle i svimmelhed og forstyrrelser i gangfunktionen ved indtagelse af 2 typer stærk smertestillende medicin. 
Prodromal-projektet (Kbh)
03-06-2014

Vil du medvirke som rask kontrolperson i en videnskabelig undersøgelse af personer, som er i risiko for at udvikle en psykose?

Undersøgelsen omhandler menneskers evne til at forstå og aflæse socialt samspil samt deres intellektuelle funktioner som hukommelse og koncentration. 
Forsøgspersoner med type 2 sukkersyge søges til videnskabelig undersøgelse på Aarhus Universitetshospital (Midtjylland)
02-05-2014

Mænd med type 2 diabetes søges til forsøg med "desacyl ghrelin". Deltagelse indebærer 2 forsøgsdage og der udbetales ulempegodtgørelse. 
Moderat trænede, mandlige forsøgspersoner søges til deltagelse i forsøg, der har til formål at undersøge hvilke cellulære og molekylære mekanismer der ligger til grund for musklens valg af energikilder efter muskelarbejde. (Kbh)
29-04-2014

Du skal derudover være:
- Villig til at afsætte 3 hverdage á ca. 9 timers varighed
- Indstillet på at følge en kostplan 5 dage inden hver forsøgsdag.
- Interesseret i at deltage i et studie, der indebærer undersøgelse af
insulinfølsomhed, maksimale iltoptagelse (kondital) og bestemmelse af din fedtprocent. Under forsøgsdagene indgår udtagelse af blod- og vævsprøver. 
Lugtopfattelse og social og affektiv kommunikation (Kbh)
12-05-2014

Vi vil undersøge lugtopfattelse såvel som den sociale og affektive kommunikation i synshæmmede.
Vi ønsker at forstå hvorledes lugtopfattelse ændres under forskellige forhold og hvorledes følelsesgenkendelse udvikles under synsfravær. Studiet er opdelt i 2 forsøg:

1) Et studie, hvor din evne til at opfatte og genkende forskellige følelsesmæssige lugte testes.
2) Et studie, hvor din evne til at opfatte udvalgte lugtes behagelighed under forskellige forhold testes. 
Effekten af alder på hjertets funktion (Kbh)
24-05-2014

Raske forsøgspersoner i alderen 40-80, begge køn, søges til forsøg på Rigshospitalets hjerteafdeling. 
Hovedpine og synsforstyrelser (Kbh)
12-03-2014

Vi søger personer, der lider af migræne med aura (synsforstyrelser) til et videnskabeligt forsøg. Formålet med studiet er at undersøge migræne med aura udløsende effekter og virkning på hjernens kar og blodgennemstrømning ved indånding af luft med nedsat iltindhold svarende til højden ca. 4400 m over havet. 
Lider du af migræne, spændingshovedpine og smerter i nakken? (Kbh)
06-03-2014

Dansk Hovedpinecenter søger deltagere til et videnskabeligt projekt, som har til formål at undersøge effekten af konditionstræning til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. 
Vi søger raske mænd og kvinder med BMI over 27 til træningsstudie (Kbh) (Sjælland)
04-03-2014

Vi søger raske mænd og kvinder i alderen 55-75 år til et forskningsprojekt, hvor vi ønsker at undersøge effekten af Høj Intensitets Træning (HIT) på kondition og regulering af blodsukkeret. 
Tager du Simvastatin? (Kbh)
10-03-2014

Har du lyst til at deltage i et nyt projekt om kolesterolsænkende medicins virkninger og bivirkninger? 
Forsøg med at spise hver anden dag, for raske og type 2 diabetikere (Kbh)
11-02-2014

Mænd med type 2 sukkersyge og raske mænd, søges til forsøg, som undersøger sundhedseffekterne af at faste hver anden dag. Honorar 3000kr. 
Vil du være forsøgsperson i et hjerneforskningsprojekt? (Kbh)
09-02-2014

Er du rask? Og er du mellem 18 og 100 år?

Vi søger forsøgspersoner i alle aldre til en videnskabelig undersøgelse af, hvordan hjernen fungerer hos raske
mennesker. 
Kvinder med PCOS søges til studie på Gentofte Hospital. Honorar 3000 kr. (Kbh)
27-05-2014

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er kvinde
• Er mere end 18 år gammel
• Har et bmi op til 26
• Drikker mindre end 10 genstande om ugen
• Har PCOS
• Er insulinresistent (undersøges ved screening) 
Overvægtige forsøgspersoner søges (Midtjylland)
27-01-2014

Overvægtige forsøgspersoner søges

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du:
- Er mand
- Er mellem 30 og 70 år
- Er overvægtig med BMI over 25
- Ikke tager receptpligtig medicin
- Er ikke-ryger 
RASKE PIGER 7 MDR. TIL 6 ÅR - søges til etablering af normalmateriale på Børneafdelingen A, AUH, Skejby (Midtjylland)
14-06-2014

Flere og flere piger går for tidligt i puberteten og skal behandles herfor. Vi søger raske piger i alderen 7 mdr. - 6 år, der skal hjælpe os med at klarlægge, hvor de overordnede kønshormonniveauer ligger i denne aldersgruppe. Dette vil hjælpe os til at kunne afgøre hvilke piger med lette symptomer på tidlig pubertet, der har behov for medicinsk behandling.
Der udbetales en godtgørelse på 500 kr. brutto i form af gavekort eller udbetaling til NEM-konto. 
Har du ondt i knæ eller hofte? (Fyn)
06-01-2014

Træningsprojekt i Odense for dig med knæ eller hoftesmerter

Vi søger deltagere til et træningsprojekt for patienter med smerter fra knæ og/eller hofte.

Projektet undersøger effekten af neuromuskulær træning for den store gruppe danskere som lider af muskel- og ledsmerter fra knæ eller hofte. 
Raske deltagere søges til videnskabeligt projekt på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital (Kbh)
08-07-2014

Raske deltagere søges til forsøg, der skal undersøge galdesyrenes betydning for kroppens sukkeromsætning samt dannelsen af en række hormoner og signalstoffer.
Deltagelse omfatter 1 uges behandling med det fosfatbindende lægemiddel sevelamer eller placebo (ikke aktivt lægemiddel). Desuden vil du som deltager skulle gennemgå to identiske forsøgsdage på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital. Forsøgsdagene inkluderer bl.a. måltidstest, blodprøver og ultralydsscanning af galdeblæren. 
Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges (Midtjylland)
09-12-2013

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du:
- Er mand
- Er mellem 30 og 70 år
- Har diætbehandlet eller tabletbehandlet type 2 diabetes
- Er ikke-ryger

Deltagelse i undersøgelsen kompenseres med et skattepligtigt beløb på 2000 kr. til forsøgspersoner. Transportudgifter vil blive refunderet. 
Mænd og Kvinder søges til 6mdrs Motionsprojekt (Kbh)
23-06-2014

Mænd og kvinder søges til
6 måneders motionsprojekt 
Effekten af veganerkost på metabolisme og tarm (Kbh)
11-11-2013

Metabolismecentret på Københavns Universitet søger veganere til deltagelse i et videnskabeligt projekt. 
Har du astma? (Kbh)
08-11-2013

Vi søger deltagere til en lægemiddelundersøgelse af en ny type astmamedicin. 
Raske forsøgspersoner søges til projekt om udviklingen af Alzheimers sygdom (Midtjylland)
18-10-2013

20 raske mænd og kvinder i alderen 50-80 år søges til deltagelse i en videnskabelig undersøgelse af udviklingen af Alzheimers sygdom.
Undersøgelsen indbefatter to forskellige slags skanninger af hjernen:
Positron-Emissions-Tomografi (PET) og Magnetisk Resonans (MR). 
Mandlige forsøgspersoner med type 2 sukkersyge søges til blodtryks-projekt (Kbh)
12-09-2013

Mandlige forsøgspersoner med type 2 sukkersyge søges til et medicinsk forskningsprojekt. Forsøgene er et led i et projekt, der belyser effekten af et naturligt forekommende hormon i relation til blodtrykket og nyrernes funktion. 
Inaktive, overvægtige, raske kvinder og mænd søges til motionsprojekt (Kbh)
14-09-2013

Vi søger inaktive, overvægtige, raske kvinder og mænd til motionsprojekt.

Projektets formål er at undersøge sundhedseffekterne af henholdsvis fritids- og
transportmotion, samt at undersøge hvordan motion bliver en livsstilsrutine. 
Forebyggelse af type 2 diabetes hos personer med overvægt (Kbh)
14-08-2013

Meld dig til stort europæisk vægttabsprojekt "Effekt af kost og fysisk aktivitet på udvikling af type 2 diabetes" (PREVIEW) - som netop nu søger overvægtige deltagere.
Vi søger børn og unge, samt kvinder og mænd i alderen 25-45 år og 55-70 år som både er overvægtige og er i risiko for at udvikle type 2 diabetes. Studiets formål er at undersøge effekten af forskellige kost- og motionstyper på udviklingen af diabetes. 
Raske forsøgspersoner søges til videnskabeligt forsøg om rygning på Gentofte Hospital (Kbh)
22-04-2014

Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger rygere og ikke-rygere til forsøg om rygnings indflydelse på bl.a. sukkerstofskiftet. 
Patienter med type 2 diabetes søges (Kbh)
27-01-2014

Forsøget består af seks forsøgsdage som hver varer ca. 5 timer.

Vi dækker dine transportudgifter og kr. 3.000,- for din tid. 
Raske kvinder søges til forskningprojekt - honorar 1000,- (Kbh)
31-01-2014

Raske kvinder søges til diabetes studie på Gentofte Hospital.
Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
Er kvinde
Er mellem 30 og 45 år
Har et BMI på mellem 25 og 45
Har født inden for de sidste 10 år
IKKE har diabetes i den nærmeste familie (søskende og forældre) 
Experimental pain research on healthy volunteers (Midtjylland)
20-07-2012

We are looking for healthy volunteers who are 18-50 years without any pain in the jaw muscles (masseter) and jaw joints (TMJ).
In the experiment, we will investigate the difference between pain in the jaw muscle and jaw joints by inducing experimental pain. This project is approved by the Ethics Committee, Region Midtjylland (M-20110101).
The experiment will be conducted in Dental school (Building 1610). Volunteers are required to attend 2 sessions of approximately 80 min separated by 3-4 days 
RASKE KVINDER 25-65 ÅR SØGES TIL VIPPEPROJEKT (Aarhus) (Midtjylland)
17-01-2014

Vi søger raske deltagere til projektet “Undersøgelse af hæmodynamisk muskelfunktion under orthostatisk stress (vippeleje) hos patienter med kronisk regionalt smertesyndrom”

20 alders-, køns- og BMI-matchede forsøgspersoner ≥ 18 år kan indgå i studiet. Du må ikke have:
1. Kendt nerve, muskulær eller psykisk lidelse
2. Hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk 


Reklamemuligheder på Forsøgsperson.dk   |    Ansvarsfraskrivelse    |   Kontakt os   |   ©2005-2014 Forsøgsperson.dk