Annoncering

Værd at vide

Nyhedsbrev

Databasen


Soosys.comDen moderne lægevidenskab hviler på ryggen af frivilige personer der er villige til at ofre tid og kræfter, så ny viden kan blive opdaget, og nye lægemidler kan blive testet. Uden forsøgspersoner ville vi ikke have vacciner eller de avancerede behandlinger, vi har i dag. Så hjælp den kliniske forskning, find et forsøg på vores side, kontakt forskeren og bliv forsøgsperson. Ofte er der enda en økonomisk kompensation for din gode gerning. Nedenfor kan du finde opslag fra forskere der mangler forsøgspersoner.


Siden den spæde begyndelse i 2005 har Forsøgsperson.dk opslået mere end 1000 forsøg og sørget for kontakten mellem forskere og tusindvis af forsøgspersoner. I skrivende stund bliver der opslået 3-4 nye kliniske forsøg om ugen og udsendt nyhedsbrev til mere end 5.000 forsøgspersoner. Som forsøgsperson kan du udover at tilmelde dig nyhedsbrevet også oprette en profil og blive headhuntet til forsøg, der har brug for dine helt særlige kvaliteter.


Som forsker kan du oprette en profil og indsende din annonce på mindre end fem minutter. Annoncer skal som hovedregel være godkendt af videnskabsetisk komite, men i sjældne tilfælde kan de opslåes uden godkendelse. Hvis du er i tvivl kan du kontakte den videnskabsetiske komite her. Efter annoncen er blevet sendt til os, bliver den gennemlæst af en lægefaglig ekspert, inden den bliver opslået.


Såfremt du har feedback eller spørgsmål, skal du være meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsenRaske forsøgspersoner søges til projekt på hudafdelingen, Roskilde sygehus. To stk 4mm hudprøver + blodprøve på 5 ml. Det tager ca 20-30 min. og der gives et engangsvederlag på 500kr for svie og smerte (Sjælland)
21-11-2014

Der tages to hudprøver (biopsier) i armhulen. Hudbiopsier tages rutinemæssigt af hudlæger og efterlader kun et lille ovalt og overfladisk sår som hurtigt forsvinder. Selve prøven foregår ved, at der lægges en lille bedøvelse i det sted hvor man ønsker hudprøven fra. Således vil der ikke opleves smerte i forbindelse med selve hudbiopsien. Hudprøven vil ca. være 3 mm i dybden og 4 mm i diameter. Til sidst tages en enkelt blodprøve (5ml).
Der udbetales et engangsvederlag for svie og smerte på 500 
Raske forsøgspersoner søges til et blodtryks-forsøg (Kbh)
18-11-2014

Vi er en gruppe på Biomedicinsk Institut, Panum Instituttet samt Klinisk Fysiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, som forsker i reguleringen af menneskets blodtryk. Vi arbejder bl.a. med et hormon fra menneskets tarm og dets virkning på blodtrykket, hjertefrekvensen og nyrernes funktion. Vi vil spørge, om De vil være med i et videnskabeligt forsøg, der beskæftiger sig med dette hormon.
Hvis De ønsker at høre nærmere om, hvad forsøget går ud på, og hvordan det udføres, sender vi gerne deltager 
RASKE FORSØGSPERSONER SØGES til projekt ved Dansk Smerteforskningscenter (Midtjylland)
15-11-2014

Patienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) tidligere kendt som refleksdystrofi og patienter med perifer neuropatisk smerte har konstante smerter. Vi kender ikke de præcise årsager til smerterne, men nyere forskning indikerer, at forandringer i receptorer i huden som registrerer smerte (nociceptorer) og receptorer, der reagerer på aktivering af det sympatiske nervesystem (adrenoceptorer) kan medvirke. For at komme dette nærmere undersøger vi i dette projekt recepto 
Effekten af kemisk og/eller mekanisk sensibilisering af det trigeminale system på glyceryl trinitrat (GTN)-induceret hovedpine hos raske forsøgspersoner: Et metodestudie (Nordjylland)
14-11-2014

Vi søger raske kvinder og mænd, som er mellem 18-40 år, ikke-rygere og som er interesserede i at deltage i et forskningsprojekt omhandlende hovedpine. Studiet udføres ved Center for Clinical and Basic Research (CCBR) i Aalborg. 
Raske forsøgspersoner søges (Midtjylland)
19-11-2014

Er du mellem 30 och 90 år og har lyst at deltage i en videnskabelig undersøgelse: ”Et prospektivt studie af muskler og nerver med ultralyd hos patienter med neuromuskulære symptomer”.
” så læs nedenstående. 

Vi søger overvægtige og svært overvægtige mænd til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt med Gelesis100, et produkt i kapsler (Kbh)
12-11-2014

Hvis du har lyst til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der tester effekten af Gelesis100, hvor du samtidig modtager kostvejledning til et vægttab, vil vi gerne høre fra dig. 
Raske let overvægtige kvinder og mænd søges som kontrolgruppe til et videnskabeligt forsøg på Hvidovre Hospital (Kbh)
11-11-2014

Raske let overvægtige kvinder og mænd søges som kontrolgruppe til et videnskabeligt forsøg på Hvidovre Hospital 
FOCUS-projektet (Kbh)
11-11-2014

Raske kontrolpersoner søges til en videnskabelig undersøgelse af personer, som er i risiko for at udvikle en psykose. Undersøgelsen omhandler menneskers evne til at forstå og aflæse socialt samspil samt deres intellektuelle funktioner som hukommelse og koncentration.
Undersøgelserne tager samlet 25-30 timer, og din indsats honoreres med løn. 
Hvilke faktorer kan påvirke/reducere risikoen for ulykker i kritiske situationer? (Kbh)
13-11-2014

Projektet hovedformål er etablering af stort normalmateriale for kørselspræstationsniveau baseret på 80 raske personer (23-65 år). Normalmateriale vil anvendes til at undersøge effekten af flere faktorer (som alder, arbejdstimer, træthed, sygdom, døgnvariation, osv. )på kørselspræstationsniveau og risikoen for ulykker. 
Raske personer i alderen 60-69 søges til projekt om nærvær i telefonsamtaler (Aarhus) (Kbh)
23-11-2014

Vi søger raske personer i alderen 60-69 til et forsøg på Aarhus Universitet. Formålet er at påvise hvorvidt kommunikationsmedier gennem berøring og kram kan reducere stress. Hertil ønskes at påvise om køn og kulturel baggrund er en faktor, idet et lignende forsøg har fundet sted i Japan. 

Personer med Type 2 diabetes søges til videnskabeligt forskningsprojekt (Kbh)
29-10-2014

Vi søger mænd og kvinder med Type 2 diabetes til et studie af nåle til insulininjektioner. 
HemRexOUH - Betydningen af alder på hæmodynamiske parametre i hvile og under fysisk aktivitet hos raske personer (Fyn)
28-10-2014

Undersøgelse med det formål at få information omkring, hvordan det raske hjerte reagerer på fysisk belastning og aldring.
Vi ved at hjertets evne til at fylde sig med blod hæmmes af anden hjertesygdom, og at dette forværres under fysisk anstrengelse. For at vurdere graden af sygdom i det syge hjerte, er det vigtigt at kende det raske hjertes funktion under anstrengelse i alle aldersgrupper, og viden på dette område mangler. 
Genskabelse af hjernens forbindelser under rehabilitering efter svær traumatisk hjerneskade. (Kbh)
28-10-2014

Vi søger raske forsøgspersoner til MR scanning og undersøgelse af hjernens nerveforbindelser, med henblik på at udvikle bedre diagnostiske metoder for patienter med svære hjerneskader efter hovedtraume. Undersøgelserne er non-invasive og ikke forbundet med smerte. Forsøget kræver ingen fysiske udfordringer (faste, anstrengelse eller lignende) og er ikke forbundet med bivirkninger. 
Vi søger raske kvinder mellem 18-40 år til et forskningsstudie der kan forbedre graviditetschancerne for ufrivilligt barnløse (Midtjylland)
24-10-2014

Vi søger raske kvinder mellem 18-40 år til et forskningsstudie der kan forbedre graviditetschancerne for ufrivilligt barnløse

Målet med studiet er, at vurdere om et skrab fra livmoderens slimhinde ændrer livmoderslimhindens sammensætning og derved kan gøre at et æg sætter sig bedre fast. 
Virkning af histamin H1 receptor antagonist, clemastin, på PACAP38’s hovedpineudløsende egenskaber hos migrænepatienter (Kbh)
23-10-2014

Lider du af migræne? 

Cyanotisk medfødt hjertesygdom og åreforkalkning (Kbh)
10-11-2014

Vi søger raske forsøgspersoner til forskningsprojekt omhandlende forekomsten samt risikoen for åreforkalkning hos patienter med medfødt hjertesygdom sammenlignet med forekomsten af åreforkalkning hos raske kontrolpersoner. Forskningsprojektet foregår på Rigshospitalet.
Du skal være mellem 18-80 år, ikke være kendt med hjertekar sygdom og ikke aktuelt eller tidligere haft større forbrug af tobak/cigaretter.
Forsøget honoreres med 1.000 kr. for tabt arbejdsfortjeneste, som er skattepligtige. 
Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges (Kbh)
21-10-2014

Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges til videnskabeligt forsøg med gangtræning 
Virkningen af inhaleret glukokortikoid på indholdet af Na+,K+-pumper i tværstribet muskulatur. (Kbh)
13-10-2014

FORSØGSPERSONER SØGES TIL FORSØG OM EFFEKTEN AF ASTMAMEDICIN PÅ MUSKLERNE
Raske forsøgspersoner søges til et forsøg, der undersøger effekten af inhaleret binyrebarkhormon på musklerne. Du skal være mand, ikke-ryger og 18-40 år uden astma eller andre kroniske sygdomme. Du må maksimalt være fysisk aktiv 4 timer om ugen. 
Type 2 diabetes (Kbh)
09-10-2014

Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges til videnskabeligt forsøg
Du kan deltage i dette forsøg hvis:
Du har type 2 diabetes
• Er mellem 18 og 75 år
• Ikke er på anden anti-diabetisk medicin end metformin. 
Raske kvinder over 40 år søges til kæbe projekt (Midtjylland)
09-10-2014

Vi søger raske kvinder over 40 år til et videnskabeligt projekt på Århus Tandlægeskole.Formålet er at undersøge føle og nervefunktion i kæbeleddet. Følsomheden for berøring,tryk,varme,kulde samt din hæmmende evne(ved hjælp af nedsænkning af din fod i iskoldt vand i 3 min. vil blive registreret.Projektet varer ca. 2 timer. Du vil modtage 300 kr. for din deltagelse.De er skattepligtige.Yderligere oplysninger kan fås ved Tandlæge Simple Kothari.
Email:simple.futarmal@odontologi.au.dk Telf:50395697 
Effekt af lokalbedøvelse til finkontrol af kæben. (Midtjylland)
08-10-2014

Raske forsøgspersoner 18-40 år søges til eksperiment på Århus Tandlægeskole Bygn. 1610 på 4 sal.Forsøget vil tage 1 time.Forsøget vil omfatte lokal bedøvelse enten i fortænderne,kæben eller slimhinden.
Man skal holde og bide en placebopille over med fortænderne.
Der placeres elektroder i ansigtet til måling af musklerne.
Forsøget er godkendt af Etisk Komite.Ulempegodtgørelse på mellem 150 - 200 kr.
Yderligere henvendelse. Abhishek Kumar: 50258337 E-mail: a.kumar@odont.au.dk 
Betydning af øget nitrat indtag i form af rødbede juice på energiomsætningen og kredsløbsregulering (Kbh)
03-10-2014

Du skal deltage i to testdage (5 timer pr. gang) hvor vi måler på dit bens energiomsætning i hvile og under moderat og hårdt arbejde med og uden forudgående indtag af nitratholdig rødbede juice. Dette kræver indlæggelse af et vene & arterie kateter i lysken, hvorfra der tages blodprøver i løbet af forsøget. Desuden udtages der to muskelbiopsier på hver testdag.
Du skal endelig kunne afsætte tid til inden testdage at tilvænnes arbejdsformen.
Der uddeles et skattepligtig vederlag for deltagelse 
Kvinder med PCOS søges til studie på Gentofte Hospital. Honorar 3000 kr. (Kbh)
20-10-2014

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er kvinde.
• Er mere end 18 år gammel.
• Har et bmi op til 25.
• Drikker max 10 genstande om ugen
• Har PCOS
• Ikke har diabetes blandt forældre, søskende og bedsteforældre
• Bor på Sjælland 
Raske kontrolpersoner søges! (Kbh)
19-09-2014

Metabolismecentret på Københavns Universitet søger raske kontrolpersoner til undersøgelse af effekten af veganerkost på metbolisme og tarm. 
Raske forsøgspersoner til Phd. Projekt (Midtjylland)
18-09-2014

Raske forsøgspersoner søges til tre projekter vedr. træning af tungens bevægelser. Projektet er et samarbejde med Hammel Neurocenter,Århus Sygehus og Tandlægeskolen.
Forsøgene varer 1 time pr. gang og du vil modtage ulempegodtgørelse på 150 kr. som er skatteberettede.
Yderligere oplysninger om projektet kan fåes ved henvendelse til Tandlæge Liu Xuemei,Århus Tandlægeskole.
email: liu.xuemei@odont.au.dk eller telf: 71314843 
Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges til videnskabeligt forsøg med motion (Kbh)
16-09-2014

Interval-gang har vist sig særdeles gavnlig i forhold til blodsukkerregulering, og med indeværende studie ønsker vi at finde ud af, hvordan interval-gang kan optimeres ift. blodsukkerreguleringen. 
Mandlige forsøgspersoner søges (Kbh)
18-11-2014

Utrænede mandlige forsøgspersoner søges til et studie der vil undersøge effekten af fysisk aktivitet på insulinfølsomheden. 
RASKE PERSONER SØGES TIL FORSØG OM TRÆTHED (Kbh)
15-11-2014

Træthed er et hyppigt og meget invaliderende symptom hos mange patienter med multipel sklerose (MS). Dette forskningsstudie har til formål at undersøge og finde årsagen til træthed hos MS, så man på længere sigt kan finde en behandling, som kan mindske trætheden. 
Personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) søges til forskningsprojekt på Rigshospitalet (Kbh)
04-09-2014

Center for Aktiv Sundhed har netop udviklet en ny træningsform, der skal sammenlignes med den traditionelle helkropstræning. Derfor søger vi patienter med KOL til at deltage i et forsøg med træning 3 gange om ugen i 8 uger. Træningen er individuel og vil foregå på Rigshospitalet i København: http://aktivsundhed.dk/.
Forsøget omfatter en helbredsundersøgelse og to forsøgsdage, som udføres før og efter den 8 ugers lange træningsperiode. Der ydes økonomisk kompensation i form af ulempegodtgørelse. 
RYGERE SØGES: Nikotins psykofysiske og fysiologiske påvirkninger af sansecellerne i det orale væv samt modulation af disse processer (Nordjylland)
20-11-2014

Frivillige forsøgspersoner søges

Center for Sanse-Motorisk Interaktion starter nu en forsøgsrække, som skal undersøge, hvordan nikotin påvirker vævet i munden samtidig med at man påfører tungen stoffer, som forstærker eller reducerer nikotinens effekt. 
Raske forsøgspersoner og patienter med type 2 diabetes søges til et forsøg omhandlende sukkerstofskiftet (Gentofte Hospital) (Kbh)
03-09-2014

Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger: patienter med type 2 diabetes og raske personer til forsøg omkring eliminationen af bugspytkirtel-hormonet glukagon. Én forsøgsdag. Dækning af transport samt vederlag for din tid gives. 
Raske forsøgsdeltagere over 50 år søges til undersøgelse af ketonstoffers betydning for hjertet (Midtjylland)
29-08-2014

Ketoner produceres og udskilles under normale forhold fra leveren i små mængder, mens udskillelsen i tilfælde af energimæssigt underskud (f.eks. faste som i 5-2 diæten, sult, kulhydratfattig kost og visse sygdomme såsom sukkersyge) kan stige op til tyve gange.

Formålet med dette projekt er at undersøge hvorvidt ketoner erstatter sukker og fedt som brændstof i hjertet og om dette bevirker en forbedret pumpekraft og blodgennemstrømning. 
Forsøgspersoner med migræne med aura søges! Undersøgelse af cilostazols (Pletal®) evne til at fremkalde hovedpine og aura samt virkning på blodkar hos patienter med migræne med aura. (Kbh)
17-08-2014

Vi søger 16 mænd og kvinder med migræne med aura til et projekt, hvor vi vil undersøge Pletal’s® virkning på fremkaldelse af aura, hovedpine samt på blodkar uden for hjernen.

Pletal® er en medicin som kan anvendes til at forebygge blodpropper og anvendes her som redskab til at undersøge mekanismerne ved migræne med aura og blodkarfunktionen.

Forsøget honoreres med ulempegodtgørelse på i alt ca. 1000 kr. (150,-/time), som er skattepligtige. 
Til forsøg om KOSTENS INDVIRKNING PÅ TARMBAKTERIER søges 30 overvægtige personer (Kbh)
15-08-2014

I forsøget vil vi undersøge effekten af to forskellige kosttypers indvirkning på tarmbakterierne, samt på blodsukker, kolesterol, kropssammensætning og andre risikomarkører for metabolisk syndrom. Den ene kosttype har et højt indhold af kostfibre, den anden kosttype har et højt indhold af flerumættede fedtsyrer. Alle deltagere skal igennem begge kostperioder. 
RASKE BØRN SØGES til videnskabeligt forsøg om døgnrytmer og sengevædning (Midtjylland)
09-08-2014

RASKE BØRN SØGES til videnskabeligt forsøg om døgnrytmer og sengevædning.

For at deltage skal barnet:
• Være mellem 6 og 14 år
• Være rask og normalvægtig
• Ikke tisse i sengen om natten/skulle op og tisse
• Ikke have problemer med tarm-/ blærefunktion om dagen

Projektet indebærer:
• To besøg på hospitalet til informationssamtale i ca 10-20 minutter
• Mellem de to besøg er der en uge hvor man derhjemme og i skolen bærer en
aktivitetsmåler hele døgnet og en blodtryksmåler om aftenen og natten 
Neuropsykologisk hjerneforskningsprojekt (Kbh)
06-08-2014

Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet søger raske forsøgspersoner til et videnskabeligt projekt om
sammenhænge mellem hvor godt man husker, koncentrationsevne og dit aggressionsniveau. 
Raske mænd søges til videnskabeligt forsøg om rygning på Gentofte Hospital (Kbh)
30-10-2014

Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger rygere og ikke-rygere til forsøg om rygnings indflydelse på bl.a. sukkerstofskiftet. 1-2 forsøgsdage.
Dækning af transport samt vederlag for din tid gives. 
Forsøgspersoner søges til kostforsøg! Effekten af fedtindholdet i ost på helbred (Kbh)
30-07-2014

Vi vil undersøge, hvordan fedtindholdet i ost påvirker risikoen for sukkersyge og hjertekarsygdom.Derfor søger vi i alt 200 mænd og kvinder i alderen 18-70 år til et videnskabeligt forsøg med titlen:
Effekten af et højt indtag af ost på risikomarkører for det metaboliske syndrom hos personer med eller med risiko for det metaboliske syndrom. 
Forsøgspersoner søges til kostforsøg Effekten af fedtindholdet i ost på helbred (Kbh)
29-07-2014

Vi vil undersøge, hvordan fedtindholdet i ost påvirker risikoen for sukkersyge og hjertekarsygdom.
Derfor søger vi i alt 200 mænd og kvinder i alderen 18-70 år til et videnskabeligt forsøg med titlen:
Effekten af et højt indtag af ost på risikomarkører for det metaboliske syndrom hos personer med eller med risiko for det metaboliske syndrom. 
Raske mænd og kvinder søges til forsøg med protein (KBH) (Kbh)
28-07-2014

Vi søger raske, overvægtige mænd og kvinder i alderen 18-50 år til et projekt, hvor vi vil teste sammenhængen mellem forskellige proteinkilder (fiske- og kødproteiner), kulhydrattyper og appetitregulering. 
Personer med diabetes mellitus type 1 søges til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt (Midtjylland)
11-07-2014

Vi søger: Personer over 20 år, med diabetes mellitus type 1 og et BMI over 19 og under 26.

Tidsforbrug: Det forventede tidsforbrug pr. undersøgelsesgang forventes at være ca. 17 timer. Forsøgspersoner indlægges aftenen før selve forsøgsdagen, kl. ca. 22.
Der er 3 undersøgelsesdage.
Herudover foretages almindelig helbredsundersøgelse hvor tidsforbruget er ca 1 time.

Ulempegodtgørelse: Der udbetales 6000 kr. for deltagelse i projektet. 
Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges til videnskabeligt forsøg (Kbh)
07-07-2014

Du kan deltage i dette forsøg hvis du har type 2 diabetes og er mellem 18 og 75 år

Vi er ved at undersøge hvordan fysisk aktivitet forbedrer
beta cellernes evne til at udskille insulin. Dette studie er
derfor et træningsstudie hvor du skal træne 3-5 gange om
ugen i 12 uger. Udover at træne skal du møde op på vores
laboratorium til i alt 6 forsøgsdage.
Der udbetales økonomisk godtgørelse i forbindelse med
deltagelse i projektet. 
Dansk Hovedpinecenter søger raske personer til en spørgeskemaundersøgelse (Kbh)
03-07-2014

Dansk Hovedpinecenter søger raske deltagere mellem 18 og 65 til en spørgeskemaundersøgelse, som er et led i et større videnskabeligt projekt. Undersøgelsen har til formål at kortlægge bl.a. forbruget af sundhedsydelser, motionsvaner, selvvurderet helbred, livskvalitet og livsstil. 
Cykel trænings studie: Effekt af akut arbejde og træning på VEGF frigivelse fra pericytter og vækst af pericytter i human skeletmuskulatur (Kbh)
18-10-2014

Cykel trænings-studie: Raske utrænede mænd i alderen 20-35 år søges til et 2 ugers studie hvor effekten af træning på de mindste blodkar (kapillærer) og pericytter i muskulatur undersøges. 
Forsøgspersoner over 65 år søges til creme-forsøg (Kbh)
03-06-2014

Forsøgspersoner søges til deltagelse i forsøg, der undersøger metoder til øge optaget i hudcellerne af en creme som anvendes i behandlingen af hudkræft 
Raske kvinder og mænd i alderen 30-70 søges til deltagelse i forsøg om leddegigt (Midtjylland)
08-05-2014

Vi søger raske forsøgspersoner til undersøgelse af knoglekvaliteten i hænderne.

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er mand eller kvinde.
• Er mellem 30 og 70 år gammel.
• Ikke lider af gigtsygdomme eller knoglesygdomme (fx leddegigt eller knogleskørhed).
• Ikke har ledsmerter eller ledhævelser.

Deltagelse honoreres med 500 kr som skattepligtig b-indkomst. 
Er DU en rask mand i alderen 30-65 år med BMI over 25? Vil DU bidrage til en øget forståelse af musklers blodforsyning i forhold til udviklingen af sukkersyge (Type 2 Diabetes)? (Kbh)
25-09-2014

Deltag i et spændende projekt hvor vi undersøger betydningen af blodforsyning i muskler i forhold til udvikling af Type 2 Diabetes (sukkersyge). Forsøget omfatter deltagelse i ca. 6 uger med i alt fem forsøgsdage. I en fire ugers periode skal du indtage et stof der øger musklernes blodgennemstrømning hvilket signalerer til vækst af små blodkar. Honorar (2000:-) gives ved projektets afslutning. 
Rask forsøgsdeltager over 50 år til undersøgelse af fedtomsætning (Midtjylland)
07-05-2014

Raske forsøgsdeltagere søges som kontrolpersoner til større undersøgelse af stoffet metformins indflydelse på fedtomsætningen.
Stoffet metformin - et biguanid - har været kendt og anvendt igennem en længere årrække til behandling af for højt blodsukker. Herudover har stoffet vist sig at have gavnlige effekter på omsætningen af fedtstoffer og vægten.
Undersøgelsen omfatter 2 lange undersøgelsesdage med skanninger af kroppen med forskellige sporstoffer samt 3 måneders behandling med metformin. 
Måling af svimmelhed og forstyrrelser i gangfunktionen ved brug af stærk smertestillende medicin (Kbh)
06-05-2014

Vi søger deltagere til en videnskabelig undersøgelse der har til formål at undersøge om det er muligt at måle forskelle i svimmelhed og forstyrrelser i gangfunktionen ved indtagelse af 2 typer stærk smertestillende medicin. 
Forsøgspersoner med type 2 sukkersyge søges til videnskabelig undersøgelse på Aarhus Universitetshospital (Midtjylland)
02-05-2014

Mænd med type 2 diabetes søges til forsøg med "desacyl ghrelin". Deltagelse indebærer 2 forsøgsdage og der udbetales ulempegodtgørelse. 
Lugtopfattelse og social og affektiv kommunikation (Kbh)
12-05-2014

Vi vil undersøge lugtopfattelse såvel som den sociale og affektive kommunikation i synshæmmede.
Vi ønsker at forstå hvorledes lugtopfattelse ændres under forskellige forhold og hvorledes følelsesgenkendelse udvikles under synsfravær. Studiet er opdelt i 2 forsøg:

1) Et studie, hvor din evne til at opfatte og genkende forskellige følelsesmæssige lugte testes.
2) Et studie, hvor din evne til at opfatte udvalgte lugtes behagelighed under forskellige forhold testes. 
Lider du af migræne, spændingshovedpine og smerter i nakken? (Kbh)
06-03-2014

Dansk Hovedpinecenter søger deltagere til et videnskabeligt projekt, som har til formål at undersøge effekten af konditionstræning til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter. 
Vi søger raske mænd og kvinder med BMI over 27 til træningsstudie (Kbh) (Sjælland)
04-03-2014

Vi søger raske mænd og kvinder i alderen 55-75 år til et forskningsprojekt, hvor vi ønsker at undersøge effekten af Høj Intensitets Træning (HIT) på kondition og regulering af blodsukkeret. 
Overvægtige forsøgspersoner søges (Midtjylland)
27-01-2014

Overvægtige forsøgspersoner søges

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du:
- Er mand
- Er mellem 30 og 70 år
- Er overvægtig med BMI over 25
- Ikke tager receptpligtig medicin
- Er ikke-ryger 
Har du ondt i knæ eller hofte? (Fyn)
06-01-2014

Træningsprojekt i Odense for dig med knæ eller hoftesmerter

Vi søger deltagere til et træningsprojekt for patienter med smerter fra knæ og/eller hofte.

Projektet undersøger effekten af neuromuskulær træning for den store gruppe danskere som lider af muskel- og ledsmerter fra knæ eller hofte. 
Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges (Midtjylland)
09-12-2013

Du kan deltage i undersøgelsen, hvis du:
- Er mand
- Er mellem 30 og 70 år
- Har diætbehandlet eller tabletbehandlet type 2 diabetes
- Er ikke-ryger

Deltagelse i undersøgelsen kompenseres med et skattepligtigt beløb på 2000 kr. til forsøgspersoner. Transportudgifter vil blive refunderet. 
Mænd og Kvinder søges til 6mdrs Motionsprojekt (Kbh)
27-10-2014

Mænd og kvinder søges til
6 måneders motionsprojekt 
Effekten af veganerkost på metabolisme og tarm (Kbh)
11-11-2013

Metabolismecentret på Københavns Universitet søger veganere til deltagelse i et videnskabeligt projekt. 
Mandlige forsøgspersoner med type 2 sukkersyge søges til blodtryks-projekt (Kbh)
12-09-2013

Mandlige forsøgspersoner med type 2 sukkersyge søges til et medicinsk forskningsprojekt. Forsøgene er et led i et projekt, der belyser effekten af et naturligt forekommende hormon i relation til blodtrykket og nyrernes funktion. 
Inaktive, overvægtige, raske kvinder og mænd søges til motionsprojekt (Kbh)
14-09-2013

Vi søger inaktive, overvægtige, raske kvinder og mænd til motionsprojekt.

Projektets formål er at undersøge sundhedseffekterne af henholdsvis fritids- og
transportmotion, samt at undersøge hvordan motion bliver en livsstilsrutine. 
Forebyggelse af type 2 diabetes hos personer med overvægt (Kbh)
14-08-2013

Meld dig til stort europæisk vægttabsprojekt "Effekt af kost og fysisk aktivitet på udvikling af type 2 diabetes" (PREVIEW) - som netop nu søger overvægtige deltagere.
Vi søger børn og unge, samt kvinder og mænd i alderen 25-45 år og 55-70 år som både er overvægtige og er i risiko for at udvikle type 2 diabetes. Studiets formål er at undersøge effekten af forskellige kost- og motionstyper på udviklingen af diabetes. 
Hvordan påvirker et "ærme" i tarmen sukkerstofskiftet hos diabetikere? (Kbh)
30-10-2014

Der søges kvindelige deltagere med type 2 diabetes til lægevidenskabeligt projekt om effekten på sukkerstofskiftet af et nyt behandlingsprincip rettet mod fedme og type 2 diabetes 
Patienter med type 2 diabetes søges (Kbh)
27-01-2014

Forsøget består af seks forsøgsdage som hver varer ca. 5 timer.

Vi dækker dine transportudgifter og kr. 3.000,- for din tid. 
Experimental pain research on healthy volunteers (Midtjylland)
20-07-2012

We are looking for healthy volunteers who are 18-50 years without any pain in the jaw muscles (masseter) and jaw joints (TMJ).
In the experiment, we will investigate the difference between pain in the jaw muscle and jaw joints by inducing experimental pain. This project is approved by the Ethics Committee, Region Midtjylland (M-20110101).
The experiment will be conducted in Dental school (Building 1610). Volunteers are required to attend 2 sessions of approximately 80 min separated by 3-4 days 
Raske kvindelige forsøgspersoner søges til smerteforskningsprojekt! Deltag og få målt din hjerneaktivitet med fMRI! (Kbh)
07-11-2014

Er du rask og kvinde? Og er du over 30 år?
Vi søger forsøgspersoner til en videnskabelig undersøgelse af, hvordan smertefølsomhed er hos raske mennesker og om man kan måle denne med fMRI (funktionel Magnetisk Resonans Imaging). 
Effekten af fysisk aktivitet på hukommelse (Kbh)
23-10-2014

Med dette forsøg vil vi undersøge hvordan hukommelsen påvirkes af fysisk aktivitet; i dette tilfælde hvordan et holdspil påvirker langtidshukommelsen af en motorisk færdighed. 


Reklamemuligheder på Forsøgsperson.dk   |    Ansvarsfraskrivelse    |   Kontakt os   |   ©2005-2014 Forsøgsperson.dk