Slide1
Velkommen til Forsøgsperson.dk
Her kan du blive forsøgsperson og som forsker annoncere efter forsøgspersoner
Lœs mere
Slide2
FP cloud
Raske kvinder, der planlægger graviditet, søges. (Kbh)
Raske kvinder, der planlægger graviditet, søges til forskningsprojekt om biologiske forandringer under normale graviditeter og om leddegigt. Der tages blodprøve og udfyldes spørgeskema 8 gange i alt (før, under og efter graviditet). Hver gang tager det ca. 15 min. Alle besøg foregår på Glostrup Hospital og honoreres med 200 kr. pr. gang.
Resultaterne vil hjælpe os med at forstå normale processer i generne under graviditet og også hvorfor leddegigtpatienter oftest får det bedre under graviditet.
Se flere forsøg nedenfor.
Slide3
Utrænede mænd søges til deltagelse i forskningsprojekt om træningseffekterne af fodbold (Kbh)
Raske forsøgspersoner søges til forsøg om træningseffekterne af fodbold. Du kan deltage i projektet, hvis du er en utrænet mand mellem 20-45 år og ikke har nogen kendte sygdomme. Du må ikke have deltaget i regelmæssig, planlagt fysisk træning de sidste 12 måneder.
Se flere forsøg nedenfor.
Slide4
FP circle
Kan du lide ananasjuice? (Kbh)
Institut for Idræt og Ernæring søger voksne kvinder og mænd til et videnskabeligt studie af en ny ananasjuices effekt på appetit
Se flere forsøg nedenfor.
Slide5
Forsøgspersoner søges til sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt - Skipper Skræk Studiet (primært i alderen 40-70 år) (Kbh)
Absorption og metabolisme af karotenoider fra grønbladede grønsager – et eksplorativt studie i korttarmspatienter og raske kontrolpersoner – Skipper Skræk Studiet
Se flere forsøg nedenfor.
Slide6
Mandlige raske forsøgspersoner søges til forsøg om doping (Kbh)
Raske forsøgspersoner søges til forsøg om doping. Du skal være mand, ikke-ryger, 18-40 år gammel, og uden astma eller andre kroniske sygdomme. Du skal være fysisk aktiv mindst 5 timer om ugen. Transport til og fra arbejde/skole/ovs. på cykel tæller ikke som en del af de 5 timer.
Formålet er at undersøge effektten af astmamedicin på fysisk præstation, samt måle udskillelsen af astmamedicin i urinen ved forskelligt fysisk arbejde og ved forskelligt indtag af væske.
Se flere forsøg nedenfor.
Annoncering Værd at vide Nyhedsbrev Databasen
Share |


Soosys.com
Raske forsøgspersoner søges til forsøg om træningseffekterne af fodbold. Du kan deltage i projektet, hvis du er en utrænet mand mellem 20-45 år og ikke har nogen kendte sygdomme. Du må ikke have deltaget i regelmæssig, planlagt fysisk træning de sidste 12 måneder.Raske forsøgspersoner søges til forsøg om doping. Du skal være mand, ikke-ryger, 18-40 år gammel, og uden astma eller andre kroniske sygdomme. Du skal være fysisk aktiv mindst 5 timer om ugen. Transport til og fra arbejde/skole/ovs. på cykel tæller ikke som en del af de 5 timer.
Formålet er at undersøge effektten af astmamedicin på fysisk præstation, samt måle udskillelsen af astmamedicin i urinen ved forskelligt fysisk arbejde og ved forskelligt indtag af væske.Raske kvinder, der planlægger graviditet, søges til forskningsprojekt om biologiske forandringer under normale graviditeter og om leddegigt. Der tages blodprøve og udfyldes spørgeskema 8 gange i alt (før, under og efter graviditet). Hver gang tager det ca. 15 min. Alle besøg foregår på Glostrup Hospital og honoreres med 200 kr. pr. gang.
Resultaterne vil hjælpe os med at forstå normale processer i generne under graviditet og også hvorfor leddegigtpatienter oftest får det bedre under graviditet.Institut for Idræt og Ernæring søger voksne kvinder og mænd til et videnskabeligt studie af en ny ananasjuices effekt på appetitAbsorption og metabolisme af karotenoider fra grønbladede grønsager – et eksplorativt studie i korttarmspatienter og raske kontrolpersoner – Skipper Skræk Studiet
Vi søger raske personer som kontrolgruppe til et forskningsprojekt, som skal undersøge betydningen af arvematerialets regulering for den sjældne, men alvorlige bindevævssygdom lupus.Vi søger raske forsøgspersoner, primært kvinder, fra Københavnsområdet til et nyt projekt med hjerneskanninger.Raske forsøgspersoner søges til projekt vedrørende fysisk kondition for unge med ny-diagnosticeret bipolar affektiv sindslidelse. Som deltager i forsøget får du indsigt i egen sundhed og kondition.

Du skal blot deltage en enkelt gang, hvor undersøgelsen samlet set tager 1 time.Forsøgspersoner søges

Til deltagelse i forsøg, hvor vi vil undersøge hvilke cellulære og molekylære mekanismer der ligger til grund for musklens valg af energikilder efter muskelarbejde.Vi søger mænd og kvinder i alderen 18-50 år med migræne med aura til et forskningsprojekt, hvor vi undersøger, om et lægemiddel, cilostazol, kan give aurasymptomer og migrænelignende hovedpine.
Forsøget består af en forundersøgelse (1 time) og 2 undersøgelsesdage (hver 3 timer).
Forsøgsdeltagelse honoreres med ulempegodtgørelse på i alt ca. 1000 kr. (150,-/time) som er skattepligtige.
Raske mænd søges til videnskabeligt projekt omhandlende undersøgelse af det autonome nervesystem på Aarhus Universistetshospital

Deltagelse i omfatter to fremmøder, af hhv. ca. 1 og 3 timers varighed. Ved inklusion til forsøget laves en generel helbredsundersøgelse.

Deltagelse i forsøget honoreres med 400 kr (skattepligtige)Migræne er en meget hyppig sygdom, der har store økonomiske og sociale konsekvenser for patient og samfund. Der er et stort behov for udvikling af mere effektiv medicin med færre bivirkninger. Dette forsøg vil forhåbentlig være med til at finde nye targets for migrænemedicin.
Vederlag på 500 kr per forsøgsdag (skattepligtigt) - 2 forsøgsdage i alt.Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger rygere og ikke-rygere til forsøg om rygnings indflydelse på bl.a. sukkerstofskiftet. Forsøget strækker sig over 1-2 forsøgsdage af 5 timers varighed.
Dækning af transport samt vederlag for din tid gives.Er du gravid?
Og har du lyst til at deltage i et spændende videnskabeligt studie udført på Statens Serum Institut – så læs videre ...Vi søger forsøgspersoner, der ud over at have migræne uden aura er sunde og raske, til et nyt spændende forsøg med hjerneskanninger.
Raske kvinder og mænd over 30 år søges til hjerteforsøg på RigshospitaletVi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Dansk Hovedpinecenter søger forsøgspersoner, som ud over at lide af migræne er sunde og raske.Har du diabetes type 2 og er interesseret i at lægge din livsstil om, så er U-TURN 2 måske noget for dig.

U-TURN er en udløber af TV-programmet med coachen Chris MacDonald fra 2013, hvor deltagerne forsøgte at forbedre deres sygdomsbillede ved hjælp af livsstilsændringer. Vi ønsker at undersøge om erfaringerne fra TV-programmet kan overføres til en større gruppe personer med diabetes 2 uden at processen bliver belyst i et TV-program. Vi søger derfor deltagere til dette nye forskningsprojekt.Vi ønsker at undersøge tilstedeværelse og fordeling af Aquaporiner (vand-kanaler) i det øverste lag af huden, på med atopisk eksem. Prøvetagninger er skånsomme og ikke-invasive. For at deltage i forsøget skal du ikke være gravid eller ammende. Du kan ikke have nogen forme for varige sygdomme (for uden atopisk eksem).
Projektet består af
- almindelig helbredsundersøgelse samt informationssamtale
- 1 dag, hvor der foretages en ultralydsvejledt leverbiopsi
- 1 forsøgsdag, der varer ca. 5,5 timer

Du vil få 4.000 kr i godtgørelse samt dækning af transportudgifterVi søger raske mænd i alderen 45-60 år som kontrolpersoner til et forsøg, der undersøger opbygning og nedbrydning af protein i musklerne.Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, skal i gang med at undersøge, om en skade i det muskuloskeletale system skaber en speciel ’hukommelse’ i den del af nervesystemet, som har med smerte at gøre. Til projektet mangler vi mænd og kvinder som enten har haft en ankelskade indenfor de sidste 12 uger men er nu symptomfri. Ligeledes mangler vi personer uden lignende historie. Dataindsamling foregår i januar og februar 2015. Alle frivillige får betalt for deltagelsen.Raske forsøgsdeltagere søges til sundhedsvidenskabeligt forsøg på Bispebjerg Hospital.Dansk smerteforskningscenter søger raske forsøgspersoner til deltagelse i det videnskabelige forsøg ”Undersøgelse af sensoriske forandringer og somatosensorisk funktion samt analyse af nervefibre hos patienter med diabetisk polyneuropati og raske kontrolpersoner”. For at deltage som rask person skal du:
• være mindst 40 år gammel
• ikke have en kronisk eller metabolisk sygdom eller lide af smerter
• ikke have haft et alkohol- eller stofmisbrug
For at deltage får du 1000 kr i godtgørelse.
Vi søger unge mænd der ikke udfører regelmæssig styrketræning til et træningsforsøg. Hensigten med forsøget er at undersøge, hvorvidt træning med delvist lukket blodflow medfører muskelskade på samme måde som muskelforlængende arbejde, og om muskelskaden vil være mindre, når træningen gentages indenfor 14 dage.Vi søger utrænede hypertensive (24) og normotensive (12) mænd til 8 ugers cykeltræning efter enten 10-20-30 metoden eller normal udholdenhedstræning. Formålet er at undersøge effekterne af træning på blodtryksregulering før og efter træningsperioden.Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Vi er en gruppe på Biomedicinsk Institut, Panum Instituttet samt Klinisk Fysiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, som forsker i reguleringen af menneskets blodtryk. Vi arbejder bl.a. med et hormon fra menneskets tarm og dets virkning på blodtrykket, hjertefrekvensen og nyrernes funktion. Vi vil spørge, om De vil være med i et videnskabeligt forsøg, der beskæftiger sig med dette hormon.
Hvis De ønsker at høre nærmere om, hvad forsøget går ud på, og hvordan det udføres, sender vi gerne deltager
Er du rask og mellem 40 - 90 år og har lyst at deltage i en videnskabelig undersøgelse med ultralyd af muskler og nerver?Vi søger mænd og kvinder med Type 2 diabetes til et studie af nåle til insulininjektioner.Undersøgelse med det formål at få information omkring, hvordan det raske hjerte reagerer på fysisk belastning og aldring.
Vi ved at hjertets evne til at fylde sig med blod hæmmes af anden hjertesygdom, og at dette forværres under fysisk anstrengelse. For at vurdere graden af sygdom i det syge hjerte, er det vigtigt at kende det raske hjertes funktion under anstrengelse i alle aldersgrupper, og viden på dette område mangler.Vi søger raske kvinder mellem 18-40 år til et forskningsstudie der kan forbedre graviditetschancerne for ufrivilligt barnløse

Målet med studiet er, at vurdere om et skrab fra livmoderens slimhinde ændrer livmoderslimhindens sammensætning og derved kan gøre at et æg sætter sig bedre fast.Vi søger raske forsøgspersoner til forskningsprojekt omhandlende forekomsten samt risikoen for åreforkalkning hos patienter med medfødt hjertesygdom sammenlignet med forekomsten af åreforkalkning hos raske kontrolpersoner. Forskningsprojektet foregår på Rigshospitalet.
Du skal være mellem 18-80 år, ikke være kendt med hjertekar sygdom og ikke aktuelt eller tidligere haft større forbrug af tobak/cigaretter.
Forsøget honoreres med 1.000 kr. for tabt arbejdsfortjeneste, som er skattepligtige.
Forsøgspersoner med type 2 diabetes søges til videnskabeligt forsøg med gangtræningForsøgspersoner med type 2 diabetes søges til videnskabeligt forsøg
Du kan deltage i dette forsøg hvis:
Du har type 2 diabetes
• Er mellem 18 og 75 år
• Ikke er på anden anti-diabetisk medicin end metformin.Du skal deltage i to testdage (5 timer pr. gang) hvor vi måler på dit bens energiomsætning i hvile og under moderat og hårdt arbejde med og uden forudgående indtag af nitratholdig rødbede juice. Dette kræver indlæggelse af et vene & arterie kateter i lysken, hvorfra der tages blodprøver i løbet af forsøget. Desuden udtages der to muskelbiopsier på hver testdag.
Du skal endelig kunne afsætte tid til inden testdage at tilvænnes arbejdsformen.
Der uddeles et skattepligtig vederlag for deltagelseDu kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er kvinde
• Er mere end 18 år gammel
• Har et bmi op til 25.
• Ikke tager p-piller, mini-piller eller metformin
• Drikker max 10 genstande om ugen
• Har PCOS
• Ikke har diabetes blandt forældre, søskende og bedsteforældre
• Bor på SjællandTræthed er et hyppigt og meget invaliderende symptom hos mange patienter med multipel sklerose (MS). Dette forskningsstudie har til formål at undersøge og finde årsagen til træthed hos MS, så man på længere sigt kan finde en behandling, som kan mindske trætheden.
Center for Aktiv Sundhed har netop udviklet en ny træningsform, der skal sammenlignes med den traditionelle helkropstræning. Derfor søger vi patienter med KOL til at deltage i et forsøg med træning 3 gange om ugen i 8 uger. Træningen er individuel og vil foregå på Rigshospitalet i København: http://aktivsundhed.dk/.
Forsøget omfatter en helbredsundersøgelse og to forsøgsdage, som udføres før og efter den 8 ugers lange træningsperiode. Der ydes økonomisk kompensation i form af ulempegodtgørelse.Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger: patienter med type 2 diabetes og raske personer til forsøg omkring eliminationen af bugspytkirtel-hormonet glukagon. Én forsøgsdag. Dækning af transport samt vederlag for din tid gives.Ketoner produceres og udskilles under normale forhold fra leveren i små mængder, mens udskillelsen i tilfælde af energimæssigt underskud (f.eks. faste som i 5-2 diæten, sult, kulhydratfattig kost og visse sygdomme såsom sukkersyge) kan stige op til tyve gange.

Formålet med dette projekt er at undersøge hvorvidt ketoner erstatter sukker og fedt som brændstof i hjertet og om dette bevirker en forbedret pumpekraft og blodgennemstrømning.Vi mangler nu kun 10 overvægtige forsøgspersoner til at undersøge hvorledes indtag af præbiotiske kostfibre samt flerumættede fedtsyrer påvirker antal og sammensætning af tarmbakterier. Herudover også hvorledes blodsukker, kolesterol, samt andre risikomarkører for metabolisk syndrom påvirkes.RASKE BØRN SØGES til videnskabeligt forsøg om døgnrytmer og sengevædning.

For at deltage skal barnet:
• Være mellem 6 og 14 år
• Være rask og normalvægtig
• Ikke tisse i sengen om natten/skulle op og tisse
• Ikke have problemer med tarm-/ blærefunktion om dagen

Projektet indebærer:
• To besøg på hospitalet til informationssamtale i ca 10-20 minutter
• Mellem de to besøg er der en uge hvor man derhjemme og i skolen bærer en
aktivitetsmåler hele døgnet og en blodtryksmåler om aftenen og natten
Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet søger raske forsøgspersoner til et videnskabeligt projekt om
sammenhænge mellem hvor godt man husker, koncentrationsevne og dit aggressionsniveau.Vi vil undersøge, hvordan fedtindholdet i ost påvirker risikoen for sukkersyge og hjertekarsygdom.
Derfor søger vi i alt 200 mænd og kvinder i alderen 18-70 år til et videnskabeligt forsøg med titlen:
Effekten af et højt indtag af ost på risikomarkører for det metaboliske syndrom hos personer med eller med risiko for det metaboliske syndrom.Vi søger: Personer over 20 år, med diabetes mellitus type 1 og et BMI over 19 og under 26.

Tidsforbrug: Det forventede tidsforbrug pr. undersøgelsesgang forventes at være ca. 17 timer. Forsøgspersoner indlægges aftenen før selve forsøgsdagen, kl. ca. 22.
Der er 3 undersøgelsesdage.
Herudover foretages almindelig helbredsundersøgelse hvor tidsforbruget er ca 1 time.

Ulempegodtgørelse: Der udbetales 6000 kr. for deltagelse i projektet.Træningsstudie søger mandlige forsøgspersoner.

Raske, utrænede mænd i alderen 20-35 år søges til et 2 ugers studie hvor effekten af cykeltræning på de mindste blodkar (kapillærer) og pericytter i skelet muskulatur undersøges.Forsøgspersoner søges til deltagelse i forsøg, der undersøger metoder til øge optaget i hudcellerne af en creme som anvendes i behandlingen af hudkræft
Vi søger raske forsøgspersoner til undersøgelse af knoglekvaliteten i hænderne.

Du kan deltage i dette forsøg hvis du:
• Er mand eller kvinde.
• Er mellem 30 og 70 år gammel.
• Ikke lider af gigtsygdomme eller knoglesygdomme (fx leddegigt eller knogleskørhed).
• Ikke har ledsmerter eller ledhævelser.

Deltagelse honoreres med 500 kr som skattepligtig b-indkomst.Deltag i et spændende projekt hvor vi undersøger betydningen af blodforsyning i muskler i forhold til udvikling af Type 2 Diabetes (sukkersyge). Forsøget omfatter deltagelse i ca. 6 uger med i alt fem forsøgsdage. I en fire ugers periode skal du indtage et godkendt lægemiddel der øger musklernes blodgennemstrømning hvilket signalerer til vækst af små blodkar. Honorar (2000:-) gives ved projektets afslutning.Patienter med type 2 diabetes og raske kontrolpersoner søges til større undersøgelse af stoffet metformins indflydelse på fedtomsætningen.
Stoffet metformin har været anvendt igennem en længere årrække til behandling af for højt blodsukker. Herudover har stoffet vist sig at have gavnlige effekter på omsætningen af fedtstoffer og vægten.
Undersøgelsen omfatter 2 lange undersøgelsesdage med skanninger af kroppen med forskellige sporstoffer samt 3 måneders behandling med metformin.Mænd med type 2 diabetes søges til forsøg med "desacyl ghrelin". Deltagelse indebærer 2 forsøgsdage og der udbetales ulempegodtgørelse.Vi vil undersøge lugtopfattelse såvel som den sociale og affektive kommunikation i synshæmmede.
Vi ønsker at forstå hvorledes lugtopfattelse ændres under forskellige forhold og hvorledes følelsesgenkendelse udvikles under synsfravær. Studiet er opdelt i 2 forsøg:

1) Et studie, hvor din evne til at opfatte og genkende forskellige følelsesmæssige lugte testes.
2) Et studie, hvor din evne til at opfatte udvalgte lugtes behagelighed under forskellige forhold testes.
Dansk Hovedpinecenter søger deltagere til et videnskabeligt projekt, som har til formål at undersøge effekten af konditionstræning til patienter der lider af både migræne, spændingshovedpine og nakkesmerter.Har du lyst til at deltage i et nyt projekt om kolesterolsænkende medicins virkninger og bivirkninger?Mænd og kvinder søges til
6 måneders motionsprojektMandlige forsøgspersoner med type 2 sukkersyge søges til et medicinsk forskningsprojekt. Forsøgene er et led i et projekt, der belyser effekten af et naturligt forekommende hormon i relation til blodtrykket og nyrernes funktion.Vi søger inaktive, overvægtige, raske kvinder og mænd til motionsprojekt.

Projektets formål er at undersøge sundhedseffekterne af henholdsvis fritids- og
transportmotion, samt at undersøge hvordan motion bliver en livsstilsrutine.
Meld dig til stort europæisk vægttabsprojekt "Effekt af kost og fysisk aktivitet på udvikling af type 2 diabetes" (PREVIEW) - som netop nu søger overvægtige deltagere.
Vi søger børn og unge, samt kvinder og mænd i alderen 25-45 år og 55-70 år som både er overvægtige og er i risiko for at udvikle type 2 diabetes. Studiets formål er at undersøge effekten af forskellige kost- og motionstyper på udviklingen af diabetes.Forsøget består af seks forsøgsdage som hver varer ca. 5 timer.

Vi dækker dine transportudgifter og kr. 3.000,- for din tid.We are looking for healthy volunteers who are 18-50 years without any pain in the jaw muscles (masseter) and jaw joints (TMJ).
In the experiment, we will investigate the difference between pain in the jaw muscle and jaw joints by inducing experimental pain. This project is approved by the Ethics Committee, Region Midtjylland (M-20110101).
The experiment will be conducted in Dental school (Building 1610). Volunteers are required to attend 2 sessions of approximately 80 min separated by 3-4 days

Logo

Reklamemuligheder  |   Ansvarsfraskrivelse   |  Kontakt os  |  ©2005-2014 Forsøgsperson.dk