Slide1
Velkommen til Forsøgsperson.dk
Her kan du blive forsøgsperson og som forsker annoncere efter forsøgspersoner
Lœs mere
Slide2
FP cloud
Slide3
FP circle
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Annoncering Værd at vide Nyhedsbrev Databasen
Share |


Soosys.com
Vi søger utrænede mænd i alderen 45-60 år, der ikke har lavet regelmæssig fysisk aktivitet de sidste 2 år eller mere, til et studie der ønsker at undersøge hvordan livsstil påvirker blodets og blodkarrens funktion og risikoen for blodpropper.Raske mænd over 18 år med lys hud søges til forsøg med laserbehandling til reduktion af ar i huden. Forsøget tager i alt ca 7 timer og du skal møde i alt 8 gange på Bispebjerg Hudafdeling. I forsøget får du taget, med lokal bedøvelse, 10 små hudbiopsier a 5 mm i diameter, 5 på hver balde. Sårene behandles med laser og bliver efterfølgende skåret ud, hvilket vil efterlade 10 stregformede ar a 6 mm. For nærmere info skriv gerne på klin0026@regionh.dk eller ring 35316006Lider du af smerter som skyldes endometrioseHjælp med at undersøge nyrefunktionen under systemisk stress. Du får anlagt urinvejskateter og skal så ligge ned i ca 5 timer.Vi søger ældre personer (60-70 år). Du skal: - være inaktiv, dvs. ikke dyrke jævnlig motion (maks. 2 timer om ugen) - være ikke ryger - ikke være svært overvægtig (BMI <32) Vi vil undersøge mekanismerne bag den forringede blodgennemstrømning hos ældre. Specifikt vil vi undersøge kalcium kanalers betydning.Vi søger raske forsøgspersoner til et spændende sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt med formål for at udvikle et sensorisk genoptræningsprogram for smertepatienter.Healthy young men wanted for evaluation of cardiovascular system during cycling exerciseRaske mandlige forsøgspersoner søges til forsøg på Rigshospitalet.Er du en rask M/K over 18 år, som ikke har smerter i håndled og ikke har været opereret i dine håndled, vil vi spørge, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der undersøger muligheder for forbedret diagnosticering af carpaltunnelsyndrom vhja ultralydsscanning og MR-skanning.Raske, voksne deltagere søges til en undersøgelse af sammenhængen mellem sukkerstofskiftet og knoglerne.Vi søger kvinder født 1997,1996 og 1976 og mænd født i 1997,1994 og 1984 til et videnskabeligt forsøg, der skal belyse sammenhængen mellem skizofreni og specifikke hjernefunktioner.Husker du én eller flere drømme om ugen, så kan du måske hjælpe os. Har du lyst til at deltage i et forsøg, hvor vi ønsker at belyse drømmeaktivititet og indhold hos patienter med narkolepsi? Patienter med narkolepsi har problemer med at regulere drømmesøvnen, og vi ønsker at forstå de mekanismer, der leder til den abnorme regulering og de forbundne symptomer - herunder drømmeaktivitet. Der er tale om en spørgeskemaundersøgelse via mail.På Center for Diabetesforskning arbejder vi med hormonet glukagon, der har stor betydning for blodsukkeret. Forsøget består af: - 1 dag, hvor der foretages en ultralydsvejledt leverbiopsi. Biopsien foretages af en overlæge i radiologi. - 1 forsøgsdag på ca. 5,5 timer Du får 4.000kr for deltagelse i forsøgetVi vil undersøge, hvilke mekanismer der er årsag til at et højt sukkerindtag nedsætter kredsløbets funktion.Raske forsøgspersoner søges til videnskabelig undersøgelse. Projektet omhandler forskellige metoder måling af hjernens gennemblødning og ilt-stofskifte via MR. Der skal undersøges af raske mænd i alderen 18-30 år. For at kunne deltage skal du være sund og rask. Alle grupper vil få foretaget måling af hjernens gennemblødning med MR-skanning. Forsøget strækker sig over 2 dage og foregår på Klinik for klinisk fysiologi, nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet.Kvinder med migræne uden aura søges til forskningsprojekt med MR-skanning, for at undersøge forekomsten af en betændelsestilstand i hjernens hinder og omkring hjernens kar.Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger rygere til forsøg om rygnings indflydelse på sukkerstofskiftet. Forsøget strækker sig over 2 forsøgsdage af 5 timers varighed. Dækning af transport samt vederlag for din tid gives.Er du frisør eller har du været? Allergi er noget de fleste af os kender til, men hvorfor rammer det kun nogle? Vi vil undersøge hvad der sker med immunforsvaret i huden, når en man udvikler kontaktallergi. Derfor skal vi bruge en gruppe frisører med allergi og en gruppe uden allergi, mere præcist med eller uden allergi overfor hårfarvestoffet PPD.Raske mænd og kvinder søges som kontrolpersoner til videnskabeligt forsøg på Panum Instituttet i København. Formålet er at undersøge, hvordan medfødt blindhed påvirker smagssansen. Forsøget tager 3 timer.Seniorer (62-70 år) søges til videnskabeligt forsøg. Center for Sund Aldring på Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital tilbyder deltagelse i et videnskabeligt forsøg, der undersøger betydningen af 1 års regelmæssig styrketræning på fysisk funktion og alment helbred over en 10-årig opfølgningsperiode. Interesseret? Kontakt: Andreas Ziegler: 35313163 / 41812112 Christian Eriksen: 35316296 / 29118614. Eller læs annoncen!Vi søger unge raske mænd til forsøg om nærringstofferne aminosyrer og ketonstoffers effekt på muskelvæv i kroppen. Forsøget afholdes på Aarhus sygehus, Nørrebrogade. Forsøget tager 1 dag forudgået af en informationssamtale og en kort helbredsundersøgelse. Du er velkommen til at skrive en mail til forsøgsansvarlig Jonas F. Olesen for at høre mere.Formålet med forsøget er primært at undersøge om brug af anabole steroider har betydning for udvikling af bindevæv i hjertemuskulaturen og hjertesvigt. Endvidere at undersøge om brug af anabole steroiders har betydning for udvikling af anden hjertekar-sygdom såsom type 2 sukkersyge og forhøjet blodtryk. Du vil skulle indgå i forsøget som rask kontrolgruppe.Raske forsøgspersoner søges til doping- og udholdenhedstræningsforsøg. Du skal være mand, ikke-ryger, 18-35 år, motionere 1-4 timer om ugen og uden kroniske sygdomme.Raske mænd søges til træningsprojekt, der har til formål at undersøge effekten af fysisk aktivitet på insulinfølsomheden.På Hjertekirurgisk forskningsafsnit på Aarhus Universitetshospital i Skejby, er vi igang med et spændende forskningsprojekt, hvor vi søger raske forsøgspersoner mellem 18 og 30 år. Projektets formål er at undersøge hjertefunktionen under fysisk arbejde hos voksne patienter, som har et medfødt, lille hul i hjerteskillevæggen. For at opnå så god viden som muligt omkring denne gruppe af patienter, søger vi raske, voksne kontrolpersoner til sammenligning.Overvægt er knyttet til en øget risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom og sukkersyge foruden knoglebrud. ?rsagen til påvirkningen af knoglerne ved overvægt er ukendt. Formålet med undersøgelsen er at undersøge funktionen af fedtvævet i knoglemarvenVi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Vi søger raske kontrolpersoner (mænd og kvinder i alderen 50-70 år) til et træningsforsøg. Projektet ønsker at belyse mekanismerne bag det nedsatte blodomløb, som ses i patienter med hjertesvigt og kronisk obstruktiv lungesygdom. Projektet foregår på Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet. Projektet strækker sig over 10 uger, og der vil blive udbetalt et vederlag.Vi har i forsøg vist at en særlig flerumættet fedtsyre har gavnlige effekter på flere risikomarkører forbundet med udviklingen af type 2 diabetes. Indtagelse af denne særlige fedtsyre som kosttilskud kan derfor muligvis anvendes til forebyggelse og behandling af type 2 diabetes. Til undersøgelse af et kosttilskud med et højt indhold af denne særlige fedtsyre søges raske mænd og kvinder.Vi søger personer som er hånd eller arm amputeret og som jævnligt oplever kraftige fantomsmerter til at teste en ny type behandling for fantomsmerter.Raske forsøgsdeltagere søges til sundhedsvidenskabeligt forsøg på Bispebjerg Hospital.Vi søger forsøgspersoner med migræne med aura til et spændende forsøg, hvor vi undersøger Pletal's® evne til at fremkalde hovedpine og aura.
Forsøget vil hjælpe med at klarlægge mekanismerne bag migræne og forhåbentlig bidrage til udviklingen af mere effektiv migrænemedicin.
Forsøgsdeltagelse honoreres med ulempegodtgørelse på i alt ca. 1350 kr. (150,-/time) som er skattepligtige.Vi søger raske forsøgspersoner til et forsøg, der skal belyse mulige sammenhæng mellem ADHD og skizofreni og i hvor stor grad ADHD medicin påvirker funktioner ved ADHD.
For at kunne sammenholde vores resultater med befolkningen, undersøger vi raske forsøgspersoner to gange med 6 ugers interval. Raske forsøgspersoner får IKKE medicin.
Vi matcher patienterne og de raske forsøgspersoners på tre områder fx alder, hvorfor vi vil stille 5 spørgsmål om dette inden evt. inklusion i projektet.Vi vil gerne undersøge effekten af 3 ugers indtag af kosttilskuddet MitoActive® på udholdenheds- og den intense gentagne arbejdsevne blandt trænede cykelryttere.Raske forsøgspersoner søges til forsøg om træthedsudvikling under isoleret muskelarbejde og helkropsarbejde.
Du skal være mand, ikke-ryger, 18-40 år og uden kroniske sygdomme.Vi søger forsøgsdeltagere til undersøgelse af, hvordan UVB-lys påvirker hudens barrierefunktion. Forsøget udføres ved at mindre hudområder bliver belyst med en lav og ufarlig dosis af UV-lys. Derefter vil der blive taget tre prøver fra huden i form af hudprøver af 4 mm i diameter eller fjernelse af de øverste lag af huden med tape på ca. 2,2 cm2. Hver hudprøve honoreres med 400 kr. for svie og smerte, i alt 1200 kr..Ved prøvetagning med tape gives i alt for hele forsøget 800 kr..Har du tid og lyst til at deltage i et videnskabeligt forsøg?

Så søger vi forsøgsdeltagere til udvikling af ny metode til undersøgelse af karskade.

Vi søger både raske forsøgsdeltagere og forsøgsdeltagere med type 2 diabetes, ligesom vi søger både mænd og kvinder.Vi søger forsøgspersoner, der ud over at have migræne uden aura er sunde og raske, til et nyt spændende forsøg med hjerneskanninger.Op til 50-80 % af personer med amputationer oplever smerte i den del af kroppen der er amputeret. Disse smerter kaldes fantomsmerter og har vist sig at være meget svære at behandle.
Formålet med dette studie er at undersøge om elektrisk stimulation givet via nerve elektroder implanteret i overarment kan lindre lindre fantomsmerter. Studiet ledes af neurokirug Preben Sørensen.Vi søger sunde og raske mænd mellem 18 - 35 år til at deltage i et studie, hvor formålet er at undersøge om det blodsukkernedsættende medikament metformin ændrer sammensætningen af tarmbakterierne hos raske personer.Vi søger forsøgspersoner, der skærer/presser tænder til at deltage i et forskningsprojekt på Sektion Klinisk Oral Fysiologi, Institut for Odontologi, HEALTH, Aarhus Universitet.Formålet med undersøgelsen er at vurdere miltens indflydelse på den forbedrede størkningsevne af blodet, som ses efter indgift af adrenalin. Adrenalin frigøres, når kroppen er udsat for ?stress?, og en øget størkningsevne har betydning ved f. eks. traumer. Ved at måle effekten af adrenalin på evnen til at størkne blodet hos personer, der har fået fjernet milten, har vi mulighed for at vurder miltens betydning for størkningsevnen.Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger raske forsøgspersoner til et forsøg om hormonet glukagons rolle i sukkersyge. Forsøget strækker sig over 1 forsøgsdag af 4 timers varighed.
Dækning af transport samt vederlag for din tid gives.Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Patienter med migræne uden aura søges til et videnskabeligt forskningsprojekt, der skal hjælpe med at klarlægge mekanismerne bag migræne og forhåbentlig bidrage til udviklingen af mere effektiv migrænemedicin.Vi søger personer med type 2-diabetes, der opfylder nedenstående kriterier:

Alder 40-70 år (hos kvinder skal menopausen være indtrådt)
BMI 23-35 kg/m2
Ingen alvorlige sygdomme eller større operationer i mave eller tarmsystemet
Metformin som eneste antidiabetiske behandlingForsøgsdeltagere søges til undersøgelse af nerver.

Ved at deltage i forsøget bidrager du til forskningen i behandling og undersøgelse af diabetikere (sukkersyge) der har udviklet nervelidelser. For at se en målbar forskel i den nye metode har vi brug for normalværdier fra raske personer. Forsøget består af et besøg der tager 2 timer.Forsøgsdeltagere søges til undersøgelse af nerver.

Ved at deltage i forsøget bidrager du til forskningen i behandling og undersøgelse
af diabetikere (sukkersyge) der har udviklet nervelidelser. 

Forsøget vil strække sig over 2/3 forsøgsdage og tager hver især 2-­3 timers
varighed.

Jeg søger
Diabetikere type I og type II, med og uden tegn på nervepåvirkning i alderen fra
60 til 70 år. 

Det er desuden vigtigt at du ikke har metal i kroppen.Raske personer søges til et lægevidenskabeligt forsøg på PET-centret, Aarhus Universitetshospital. Vi undersøger rutinemæssigt leverens omsætning af sukkerstoffet galaktose (findes i mælk) med en såkaldt PET/CT-skanning af leveren efter indsprøjtning af radioaktivt mærket galaktose i en blodåre.Formålet med forsøget er at undersøge forekomsten af åreforkalkning hos patienter med en medfødt hjertefejl samt hos raske
forsøgsdeltagere, der indgår som kontrolpersoner til patienterne.Raske, unge mænd søges til studie kortvarig lav intensiv styrketræning med delvis restriktion af blodgennemstrømningen på evnen til udvikling muskelstyrke (Odense).Formålet med projektet er at forebygge tilbagefald af depression gennem undervisning af de pårørende.Vi er en forskningsgruppe på Gentofte Hospital der søger rygere og ikke-rygere til forsøg om rygnings indflydelse på sukkerstofskiftet. Forsøget strækker sig over 1-2 forsøgsdage af 5 timers varighed.
Dækning af transport samt vederlag for din tid gives.Raske, overvægtige mænd og kvinder i alderen 18-50 år søges til et forskningsprojekt, hvor vi vil teste sammenhængen mellem forskellige proteinkilder (fisk og kalvekød), kulhydrattyper og appetitregulering.Vi søger raske personer som kontrolgruppe til et forskningsprojekt, som skal undersøge betydningen af arvematerialets regulering for den sjældne, men alvorlige bindevævssygdom lupus.Er du gravid?
Og har du lyst til at deltage i et spændende videnskabeligt studie udført på Statens Serum Institut ? så læs videre ...Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Dansk Hovedpinecenter søger forsøgspersoner, som ud over at lide af migræne er sunde og raske.Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, skal i gang med at undersøge, om en skade i det muskuloskeletale system skaber en speciel ?hukommelse? i den del af nervesystemet, som har med smerte at gøre. Til projektet mangler vi mænd og kvinder som enten har haft en ankelskade indenfor de sidste 12 uger men er nu symptomfri. Ligeledes mangler vi personer uden lignende historie. Dataindsamling foregår i januar og februar 2015. Alle frivillige får betalt for deltagelsen.Dansk smerteforskningscenter søger raske forsøgspersoner til deltagelse i det videnskabelige forsøg ?Undersøgelse af sensoriske forandringer og somatosensorisk funktion samt analyse af nervefibre hos patienter med diabetisk polyneuropati og raske kontrolpersoner?. For at deltage som rask person skal du:
? være mindst 40 år gammel
? ikke have en kronisk eller metabolisk sygdom eller lide af smerter
? ikke have haft et alkohol- eller stofmisbrug
For at deltage får du 1000 kr i godtgørelse.Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Vi søger raske overvægtige mænd med et BMI på 25-35 til et fasteforsøg på Aarhus Universitetshospital. Formålet med forsøget er at undersøge væksthormons rolle i stofskiftet under faste. Hvis du er interesseret og ønsker at få yderligere information om forsøget, er du meget velkommen til at kontakte os.Raske kontrolpersoner søges til en videnskabelig undersøgelse af personer, som er i risiko for at udvikle en psykose. Undersøgelsen omhandler menneskers evne til at forstå og aflæse socialt samspil samt deres intellektuelle funktioner som hukommelse og koncentration.
Undersøgelserne tager samlet 25-30 timer, og din indsats honoreres med løn. Vi søger især personer, hvis forældre er ufaglærte eller har mellemlange uddannelser.Undersøgelse med det formål at få information omkring, hvordan det raske hjerte reagerer på fysisk belastning og aldring.
Vi ved at hjertets evne til at fylde sig med blod hæmmes af anden hjertesygdom, og at dette forværres under fysisk anstrengelse. For at vurdere graden af sygdom i det syge hjerte, er det vigtigt at kende det raske hjertes funktion under anstrengelse i alle aldersgrupper, og viden på dette område mangler.Vi søger raske kvinder mellem 18-40 år til et forskningsstudie der kan forbedre graviditetschancerne for ufrivilligt barnløse

Målet med studiet er, at vurdere om et skrab fra livmoderens slimhinde ændrer livmoderslimhindens sammensætning og derved kan gøre at et æg sætter sig bedre fast.Du skal deltage i to testdage (5 timer pr. gang) hvor vi måler på dit bens energiomsætning i hvile og under moderat og hårdt arbejde med og uden forudgående indtag af nitratholdig rødbede juice. Dette kræver indlæggelse af et vene & arterie kateter i lysken, hvorfra der tages blodprøver i løbet af forsøget. Desuden udtages der to muskelbiopsier på hver testdag.
Du skal endelig kunne afsætte tid til inden testdage at tilvænnes arbejdsformen.
Der uddeles et skattepligtig vederlag for deltagelseVi søger raske kontrol personer i alderen 45 til 75 år til deltagelse i et projekt der handler om allergiske reaktioner i mundslimhinden.Ketoner produceres og udskilles under normale forhold fra leveren i små mængder, mens udskillelsen i tilfælde af energimæssigt underskud (f.eks. faste som i 5-2 diæten, sult, kulhydratfattig kost og visse sygdomme såsom sukkersyge) kan stige op til tyve gange.

Formålet med dette projekt er at undersøge hvorvidt ketoner erstatter sukker og fedt som brændstof i hjertet og om dette bevirker en forbedret pumpekraft og blodgennemstrømning.Vi vil undersøge, hvordan fedtindholdet i ost påvirker risikoen for sukkersyge og hjertekarsygdom.
Derfor søger vi i alt 200 mænd og kvinder i alderen 18-70 år til et videnskabeligt forsøg med titlen:
Effekten af et højt indtag af ost på risikomarkører for det metaboliske syndrom hos personer med eller med risiko for det metaboliske syndrom.Patienter med type 2 diabetes og raske kontrolpersoner søges til større undersøgelse af stoffet metformins indflydelse på fedtomsætningen.
Stoffet metformin har været anvendt igennem en længere årrække til behandling af for højt blodsukker. Herudover har stoffet vist sig at have gavnlige effekter på omsætningen af fedtstoffer og vægten.
Undersøgelsen omfatter 2 lange undersøgelsesdage med skanninger af kroppen med forskellige sporstoffer samt 3 måneders behandling med metformin.Vi vil undersøge lugtopfattelse såvel som den sociale og affektive kommunikation i synshæmmede.
Vi ønsker at forstå hvorledes lugtopfattelse ændres under forskellige forhold og hvorledes følelsesgenkendelse udvikles under synsfravær. Studiet er opdelt i 2 forsøg:

1) Et studie, hvor din evne til at opfatte og genkende forskellige følelsesmæssige lugte testes.
2) Et studie, hvor din evne til at opfatte udvalgte lugtes behagelighed under forskellige forhold testes.Mænd og kvinder søges til
6 måneders motionsprojektMandlige forsøgspersoner med type 2 sukkersyge søges til et medicinsk forskningsprojekt. Forsøgene er et led i et projekt, der belyser effekten af et naturligt forekommende hormon i relation til blodtrykket og nyrernes funktion.Vi søger inaktive, overvægtige, raske kvinder og mænd til motionsprojekt.

Projektets formål er at undersøge sundhedseffekterne af henholdsvis fritids- og
transportmotion, samt at undersøge hvordan motion bliver en livsstilsrutine.Meld dig til stort europæisk vægttabsprojekt "Effekt af kost og fysisk aktivitet på udvikling af type 2 diabetes" (PREVIEW) - som netop nu søger overvægtige deltagere.
Vi søger børn og unge, samt kvinder og mænd i alderen 25-45 år og 55-70 år som både er overvægtige og er i risiko for at udvikle type 2 diabetes. Studiets formål er at undersøge effekten af forskellige kost- og motionstyper på udviklingen af diabetes.Forsøget består af seks forsøgsdage som hver varer ca. 5 timer.

Vi dækker dine transportudgifter og kr. 3.000,- for din tid.We are looking for healthy volunteers who are 18-50 years without any pain in the jaw muscles (masseter) and jaw joints (TMJ).
In the experiment, we will investigate the difference between pain in the jaw muscle and jaw joints by inducing experimental pain. This project is approved by the Ethics Committee, Region Midtjylland (M-20110101).
The experiment will be conducted in Dental school (Building 1610). Volunteers are required to attend 2 sessions of approximately 80 min separated by 3-4 days

Logo

Reklamemuligheder  |   Ansvarsfraskrivelse   |  Kontakt os  |  ©2005-2014 Forsøgsperson.dk